Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

User:Entrepreneurteacher

From Definition of Free Cultural Works
Jump to navigation Jump to search

Çocukların, okul öncesi dönemden itibaren düşünme becerisinin geliştirilmesi, çocukların hayata uyum sağlamaları ve bilişsel, duyuşsal ve diğer açılardan yeterli birey olmaları noktasında çok önemlidir. Çocuklar için iyi hazırlanmış problemler, onlara kendi tarzları ile keşfetme olanağı tanır. Bu onların yeni kazanacakları davranışlarla deneyimler arasında bir denge kurmalarına yardımcı olur. Bu doğrultuda okul öncesi dönem çocukları için seçilecek ya da hazırlanacak problemin, çocukları problem çözmeye teşvik etmesi ve iyi sonuçlar vermesi için; basit anlaşılır ve günlük hayat çözme becerileri içermelidir. İşte öğrencilere daha sorgulayıcı ve araştırmaya yönelik bir öğrenme tecrübesi yaşatmayı hedefleyen STEM yaklaşımı ile sorgulayan, araştıran ve üreten nesiller yetiştirmek uygulamamızın amacıdır. STEM ve Tasarım Odaklı Düşünme yöntemi ile; 1- Masallarla günlük hayat problemleri belirledik, 2- Çocuklara tasarım odaklı düşünme kuramına göre her aşamada doğru soruları yönelttik, 3- Çocuklara materyaller verip, protatip geliştirmelerini istedik, 4- Çocukların yapmış olduğu bu protatipleri test edip; neleri geliştirmeleri konusunda düşünme soruları sorduk, 5- Analitik rubrikler kullanarak süreci değerlendirdik

Okul öncesi dönem, çocukların her alanda gelişimlerinin en hızlı olduğu dönemdir. 2010 ve sonrası doğanları kapsayan ve 2010 yılında ipad’in dünya piyasasına çıkmasıyla çoğu insanın alfa kuşağa adını verdiği bu kuşak, 2050 yılında 35 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. Bu nedenle Çocuklarımızı geleceğe hazırlamanın en etkin yolu; onlara özgüven kazandıran, hayaller kurdurtabilen, zorluklar karşısında azimle mücadele etme becerisi kazandıracak, teknolojik araçları kullanarak problemlere etkin ve inovatif çözümler yaratma fırsatı doğuracak öğrenme tecrübeleri sunabilmektir. İşte bu nedenledirki, kuşakların değiştiği gibi eğitim yöntem ve tekniklerimizin de değişmesi gerekmedir.

2010 ve sonrası doğanları kapsayan ve 2010 yılında ipad’in dünya piyasasına çıkmasıyla çoğu insanın alfa kuşağa adını verdiği bu kuşak, 2050 yılında 35 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. Bu nedenle Çocuklarımızı geleceğe hazırlamanın en etkin yolu; onlara özgüven kazandıran, hayaller kurdurtabilen, zorluklar karşısında azimle mücadele etme becerisi kazandıracak, teknolojik araçları kullanarak problemlere etkin ve inovatif çözümler yaratma fırsatı doğuracak öğrenme tecrübeleri sunabilmektir.İşte bu nedenledir ki, İçinde yaşadığımız dünyanın değiştiği gibi kullandığımız yöntemlerinde değişmesi gerekir. Okul öncesi dönemde kavramlar zihnin yapıtaşlarıdır. Kavramların oluşumu, kullanılması ve kazanımı çocukların aktif katılımı ile gerçekleşir ve bu dönemde çocukların temel kavram gelişimlerinin yanı sıra sorgulayan, araştıran ve üreten nesiller yetiştirmek için, düşünme becerisinin yoğun olduğu STEM yaklaşımı benimsenmelidir.