Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Talk:Definition/Cs

From Definition of Free Cultural Works
Jump to navigation Jump to search

PUB yellow.png

-- Egg 18:56, 21 September 2007 (CEST)

Ditto. --Mormegil 16:42, 22 September 2007 (CEST)

Terminologie[edit]

Je otázkou, zda by (ne)bylo vhodné v překladu užívat důsledně termínů českého autorského práva. Ve své úpravě jsem se tomu místy zkusil přiblížit (rozšiřovat místo distribuovat, provozovat místo předvádět), ale jen tam, kde původní překlad byl IMHO nedokonalý či matoucí. Naopak třeba kopie jsem ponechal, třebaže AZ hovoří o rozmnoženinách (zde se zase domnívám, že neprávníkovi je kopie jasnější). Pak jsou taky místa, kde si sám nejsem jist, k jakému významu se v originále přiklonit. (Třeba „as part of a larger work, a collection, or independently“ – mluví se o nějaké obecné sbírce, jak bylo v původním překladu, nebo o souborném díle jakožto autorskoprávním pojmu? (IMHO angličtina mluví o obojím, jelikož nemá potřebu to rozlišovat.) Zatím jsem to nahradil takovým kompromisně obojakým souborem, nic lepšího mě nenapadlo.) --Mormegil 16:54, 22 September 2007 (CEST)

Provedené úpravy se mi zdají vhodné, díky. Právní terminologii neznám, můj překlad je třeba považovat za neodborný. S důsledností bych to nepřeháněl (ad rozmnoženiny), protože tohle není právní dokument a velmi záleží na srozumitelnosti. --Egg 18:07, 22 September 2007 (CEST)