Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Abuse filter log

Abuse Filter navigation (Home | Recent filter changes | Examine past edits | Abuse log)
Jump to navigation Jump to search
Details for log entry 190,828

10:05, 25 November 2020: LaurenceMontagu (talk | contribs) triggered filter 2, performing the action "edit" on User:LaurenceMontagu. Actions taken: Warn; Filter description: Creating a large userpage with external links (examine)

Changes made in edit

 
+
Vị Trí Cao Nhất 11 Địa Chỉ Đáp Ứng Vòng Đá Phong Thủy Uy Tín Hàng Đầu Trên Tphcm<br>Vòng tay thạch anh tóc blue phối tỳ hưu bạc tình S925 Đem [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-thach-anh-toc-den/  vòng da thach anh toc den] đá thạch anh tóc blue xuất hiện khả năng hấp thụ các tia cực tím, các tia bức xạ chống đề phòng sự lão hóa usd trị những chứng về da. Ngăn rụng tóc, đảm bảo mang đến tim mạch. Giúp tuần hoàn máu, con đường nội tiết với con đường thượng thận.<br>Tâm có an thì mức độ mạnh mới ổn định, khoảng nhìn thế hệ vươn xa để thực hiện các kế hoạch to lao. Vòng tay đá obsidian kết hợp cùng với ngọc Dzi xanh 3 thị lực là lá bùa hộ phong thủy để giúp cho con cái nhân loại nhấn ra đc các góc nhìn yếu đuối không đảm bảo của mình.<br>Với năng khối lượng hoàn hảo nhằm đem lại một chiếc vòng [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-thach-tung-chuoi-8-ly-charm-ty-huu-tai-loc-bac-xi-vang/ vong tay phong thuy da thach tung chuoi 8 ly charm ty huu tai loc bac xi vang] trả hảo nhất. Mọi sản phẩm đc đáp ứng ra bởi vì Phong Thuỷ Ngọc An gần như đc tẩy uế rước lại năng lượng, hưởng trọn chế độ bảo hành lên tới 3 năm Thông tin chi huyết xin liên hệ: Vòng [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-mat-ho-xanh-bien-10-ly-charm-ty-huu-bac-xi-vang/ vong tay phong thuy da mat ho xanh bien 10 ly charm ty huu bac xi vang] đá Đá mặt trăng với ý nghĩa tiếp thụ với hấp dẫn tình <br>Got nothing to say about myself at all.<br>Nice to be here and a part of this site.<br>I really hope Im useful in some way here.<br>|<br>Name: Dorthy Harris<br>Age: 23<br>Country: Iceland<br>Home town: Kopavogur <br>Post code: 202<br>Address: Drangahrauni 60<br>|<br>My name is Dorthy Harris. I life in Kopavogur (Iceland).<br>|<br>My name is Dorthy from Kopavogur studying Occupational Therapy. I did my schooling, secured 86% and hope to find someone with same interests in Speed skating.<br>|<br>I like Speed skating. <br>I also  to learn German in my free time. <br>|<br>My name is Dorthy (27 years old) and my hobbies are Seashell Collecting and Gaming.<br>|<br>Hello! My name is Dorthy. I smile that I can unite to the whole world. I live in Iceland, in the south region. I dream to check out the various countries, to obtain familiarized with fascinating individuals.<br>|<br>I'm Dorthy (22) from Kopavogur, Iceland. <br>I'm learning German literature at a local university and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a backery.<br>|<br>Hello! <br>My name is Dorthy and I'm a 27 years old girl from [http://www.glamour.de/content/search/?SearchText=Iceland Iceland].<br>|<br>Hi, everybody! My name is Dorthy. <br>It is a little about myself: I live in Iceland, my city of Kopavogur. <br>It's called often Northern or cultural capital of NA. I've married 4 years ago.<br>I have two children - a son (Kayla) and the daughter (Quinn). We all like Speed skating.<br>|<br>Hello! <br>I'm German male ;=). <br>I really love Grey's Anatomy!<br>|<br>Hello from Iceland. I'm glad to came here. My first name is Dorthy. <br>I live in a town called Kopavogur in east Iceland.<br>I was also born in Kopavogur 24 years ago. Married in February 2006. I'm working at the college.<br>|<br>My name is Dorthy Harris but everybody calls me Dorthy. I'm from Iceland. I'm studying at the high school (3rd year) and I play the Piano for 5 years. Usually I choose music from my famous films :). <br>I have two sister. I like Gaming, watching TV (Grey's Anatomy) and Videophilia (Home theater).<br>|<br>I'm a 37 years old, married and working at the high school (Occupational Therapy).<br>In my free time I'm trying to teach myself German. I have been  there and look forward to go there anytime soon. I like to read, preferably on my ebook reader. I really love to watch The Big Bang Theory and CSI as well as docus about anything astronomical. I love Speed skating.<br>|<br>I'm Dorthy and I live in Kopavogur. <br>I'm interested in Occupational Therapy, Speed skating and German art. I like travelling and reading fantasy.<br>|<br>I'm Dorthy and I live with my husband and our three children in Kopavogur, in the NA south part. My hobbies are Antiquing, Bird watching and College football.<br>|<br>Hello, I'm Dorthy, a 18 year old from Kopavogur, Iceland.<br>My hobbies include (but are not limited to) Musical instruments, Amateur radio and watching Grey's Anatomy.<br>|<br>Hi there! :) My name is Dorthy, I'm a student studying Occupational Therapy from Kopavogur, Iceland.<br>|<br>I'm Dorthy and I live in a seaside city in northern Iceland, Kopavogur. I'm 22 and I'm will soon finish my study at Occupational Therapy.<br>|<br>I am Dorthy from Kopavogur. I am learning to play the Piano. Other hobbies are Speed skating.<br>|<br>I am Dorthy and was born on 21 February 1973. My hobbies are Poker and Amateur geology.<br>|<br>My name is Dorthy and I am studying Optometry and Design and Technology at Kopavogur / Iceland.  <br>}

Action parameters

VariableValue
Name of the user account (user_name)
LaurenceMontagu
Age of the user account (user_age)
1241
Page ID (page_id)
0
Page namespace (page_namespace)
2
Page title (without namespace) (page_title)
LaurenceMontagu
Full page title (page_prefixedtitle)
User:LaurenceMontagu
Action (action)
edit
Edit summary/reason (summary)
Old content model (old_content_model)
New content model (new_content_model)
wikitext
Old page wikitext, before the edit (old_wikitext)
New page wikitext, after the edit (new_wikitext)
Vị Trí Cao Nhất 11 Địa Chỉ Đáp Ứng Vòng Đá Phong Thủy Uy Tín Hàng Đầu Trên Tphcm<br>Vòng tay thạch anh tóc blue phối tỳ hưu bạc tình S925 Đem [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-thach-anh-toc-den/ vòng da thach anh toc den] đá thạch anh tóc blue xuất hiện khả năng hấp thụ các tia cực tím, các tia bức xạ chống đề phòng sự lão hóa usd trị những chứng về da. Ngăn rụng tóc, đảm bảo mang đến tim mạch. Giúp tuần hoàn máu, con đường nội tiết với con đường thượng thận.<br>Tâm có an thì mức độ mạnh mới ổn định, khoảng nhìn thế hệ vươn xa để thực hiện các kế hoạch to lao. Vòng tay đá obsidian kết hợp cùng với ngọc Dzi xanh 3 thị lực là lá bùa hộ phong thủy để giúp cho con cái nhân loại nhấn ra đc các góc nhìn yếu đuối không đảm bảo của mình.<br>Với năng khối lượng hoàn hảo nhằm đem lại một chiếc vòng [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-thach-tung-chuoi-8-ly-charm-ty-huu-tai-loc-bac-xi-vang/ vong tay phong thuy da thach tung chuoi 8 ly charm ty huu tai loc bac xi vang] trả hảo nhất. Mọi sản phẩm đc đáp ứng ra bởi vì Phong Thuỷ Ngọc An gần như đc tẩy uế rước lại năng lượng, hưởng trọn chế độ bảo hành lên tới 3 năm Thông tin chi huyết xin liên hệ: Vòng [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-mat-ho-xanh-bien-10-ly-charm-ty-huu-bac-xi-vang/ vong tay phong thuy da mat ho xanh bien 10 ly charm ty huu bac xi vang] đá Đá mặt trăng với ý nghĩa tiếp thụ với hấp dẫn tình <br>Got nothing to say about myself at all.<br>Nice to be here and a part of this site.<br>I really hope Im useful in some way here.<br>|<br>Name: Dorthy Harris<br>Age: 23<br>Country: Iceland<br>Home town: Kopavogur <br>Post code: 202<br>Address: Drangahrauni 60<br>|<br>My name is Dorthy Harris. I life in Kopavogur (Iceland).<br>|<br>My name is Dorthy from Kopavogur studying Occupational Therapy. I did my schooling, secured 86% and hope to find someone with same interests in Speed skating.<br>|<br>I like Speed skating. <br>I also to learn German in my free time. <br>|<br>My name is Dorthy (27 years old) and my hobbies are Seashell Collecting and Gaming.<br>|<br>Hello! My name is Dorthy. I smile that I can unite to the whole world. I live in Iceland, in the south region. I dream to check out the various countries, to obtain familiarized with fascinating individuals.<br>|<br>I'm Dorthy (22) from Kopavogur, Iceland. <br>I'm learning German literature at a local university and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a backery.<br>|<br>Hello! <br>My name is Dorthy and I'm a 27 years old girl from [http://www.glamour.de/content/search/?SearchText=Iceland Iceland].<br>|<br>Hi, everybody! My name is Dorthy. <br>It is a little about myself: I live in Iceland, my city of Kopavogur. <br>It's called often Northern or cultural capital of NA. I've married 4 years ago.<br>I have two children - a son (Kayla) and the daughter (Quinn). We all like Speed skating.<br>|<br>Hello! <br>I'm German male ;=). <br>I really love Grey's Anatomy!<br>|<br>Hello from Iceland. I'm glad to came here. My first name is Dorthy. <br>I live in a town called Kopavogur in east Iceland.<br>I was also born in Kopavogur 24 years ago. Married in February 2006. I'm working at the college.<br>|<br>My name is Dorthy Harris but everybody calls me Dorthy. I'm from Iceland. I'm studying at the high school (3rd year) and I play the Piano for 5 years. Usually I choose music from my famous films :). <br>I have two sister. I like Gaming, watching TV (Grey's Anatomy) and Videophilia (Home theater).<br>|<br>I'm a 37 years old, married and working at the high school (Occupational Therapy).<br>In my free time I'm trying to teach myself German. I have been there and look forward to go there anytime soon. I like to read, preferably on my ebook reader. I really love to watch The Big Bang Theory and CSI as well as docus about anything astronomical. I love Speed skating.<br>|<br>I'm Dorthy and I live in Kopavogur. <br>I'm interested in Occupational Therapy, Speed skating and German art. I like travelling and reading fantasy.<br>|<br>I'm Dorthy and I live with my husband and our three children in Kopavogur, in the NA south part. My hobbies are Antiquing, Bird watching and College football.<br>|<br>Hello, I'm Dorthy, a 18 year old from Kopavogur, Iceland.<br>My hobbies include (but are not limited to) Musical instruments, Amateur radio and watching Grey's Anatomy.<br>|<br>Hi there! :) My name is Dorthy, I'm a student studying Occupational Therapy from Kopavogur, Iceland.<br>|<br>I'm Dorthy and I live in a seaside city in northern Iceland, Kopavogur. I'm 22 and I'm will soon finish my study at Occupational Therapy.<br>|<br>I am Dorthy from Kopavogur. I am learning to play the Piano. Other hobbies are Speed skating.<br>|<br>I am Dorthy and was born on 21 February 1973. My hobbies are Poker and Amateur geology.<br>|<br>My name is Dorthy and I am studying Optometry and Design and Technology at Kopavogur / Iceland. <br>}
Unified diff of changes made by edit (edit_diff)
@@ -1,0 +1,1 @@ +Vị Trí Cao Nhất 11 Địa Chỉ Đáp Ứng Vòng Đá Phong Thủy Uy Tín Hàng Đầu Trên Tphcm<br>Vòng tay thạch anh tóc blue phối tỳ hưu bạc tình S925 Đem [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-thach-anh-toc-den/ vòng da thach anh toc den] đá thạch anh tóc blue xuất hiện khả năng hấp thụ các tia cực tím, các tia bức xạ chống đề phòng sự lão hóa usd trị những chứng về da. Ngăn rụng tóc, đảm bảo mang đến tim mạch. Giúp tuần hoàn máu, con đường nội tiết với con đường thượng thận.<br>Tâm có an thì mức độ mạnh mới ổn định, khoảng nhìn thế hệ vươn xa để thực hiện các kế hoạch to lao. Vòng tay đá obsidian kết hợp cùng với ngọc Dzi xanh 3 thị lực là lá bùa hộ phong thủy để giúp cho con cái nhân loại nhấn ra đc các góc nhìn yếu đuối không đảm bảo của mình.<br>Với năng khối lượng hoàn hảo nhằm đem lại một chiếc vòng [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-thach-tung-chuoi-8-ly-charm-ty-huu-tai-loc-bac-xi-vang/ vong tay phong thuy da thach tung chuoi 8 ly charm ty huu tai loc bac xi vang] trả hảo nhất. Mọi sản phẩm đc đáp ứng ra bởi vì Phong Thuỷ Ngọc An gần như đc tẩy uế rước lại năng lượng, hưởng trọn chế độ bảo hành lên tới 3 năm Thông tin chi huyết xin liên hệ: Vòng [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-mat-ho-xanh-bien-10-ly-charm-ty-huu-bac-xi-vang/ vong tay phong thuy da mat ho xanh bien 10 ly charm ty huu bac xi vang] đá Đá mặt trăng với ý nghĩa tiếp thụ với hấp dẫn tình <br>Got nothing to say about myself at all.<br>Nice to be here and a part of this site.<br>I really hope Im useful in some way here.<br>|<br>Name: Dorthy Harris<br>Age: 23<br>Country: Iceland<br>Home town: Kopavogur <br>Post code: 202<br>Address: Drangahrauni 60<br>|<br>My name is Dorthy Harris. I life in Kopavogur (Iceland).<br>|<br>My name is Dorthy from Kopavogur studying Occupational Therapy. I did my schooling, secured 86% and hope to find someone with same interests in Speed skating.<br>|<br>I like Speed skating. <br>I also to learn German in my free time. <br>|<br>My name is Dorthy (27 years old) and my hobbies are Seashell Collecting and Gaming.<br>|<br>Hello! My name is Dorthy. I smile that I can unite to the whole world. I live in Iceland, in the south region. I dream to check out the various countries, to obtain familiarized with fascinating individuals.<br>|<br>I'm Dorthy (22) from Kopavogur, Iceland. <br>I'm learning German literature at a local university and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a backery.<br>|<br>Hello! <br>My name is Dorthy and I'm a 27 years old girl from [http://www.glamour.de/content/search/?SearchText=Iceland Iceland].<br>|<br>Hi, everybody! My name is Dorthy. <br>It is a little about myself: I live in Iceland, my city of Kopavogur. <br>It's called often Northern or cultural capital of NA. I've married 4 years ago.<br>I have two children - a son (Kayla) and the daughter (Quinn). We all like Speed skating.<br>|<br>Hello! <br>I'm German male ;=). <br>I really love Grey's Anatomy!<br>|<br>Hello from Iceland. I'm glad to came here. My first name is Dorthy. <br>I live in a town called Kopavogur in east Iceland.<br>I was also born in Kopavogur 24 years ago. Married in February 2006. I'm working at the college.<br>|<br>My name is Dorthy Harris but everybody calls me Dorthy. I'm from Iceland. I'm studying at the high school (3rd year) and I play the Piano for 5 years. Usually I choose music from my famous films :). <br>I have two sister. I like Gaming, watching TV (Grey's Anatomy) and Videophilia (Home theater).<br>|<br>I'm a 37 years old, married and working at the high school (Occupational Therapy).<br>In my free time I'm trying to teach myself German. I have been there and look forward to go there anytime soon. I like to read, preferably on my ebook reader. I really love to watch The Big Bang Theory and CSI as well as docus about anything astronomical. I love Speed skating.<br>|<br>I'm Dorthy and I live in Kopavogur. <br>I'm interested in Occupational Therapy, Speed skating and German art. I like travelling and reading fantasy.<br>|<br>I'm Dorthy and I live with my husband and our three children in Kopavogur, in the NA south part. My hobbies are Antiquing, Bird watching and College football.<br>|<br>Hello, I'm Dorthy, a 18 year old from Kopavogur, Iceland.<br>My hobbies include (but are not limited to) Musical instruments, Amateur radio and watching Grey's Anatomy.<br>|<br>Hi there! :) My name is Dorthy, I'm a student studying Occupational Therapy from Kopavogur, Iceland.<br>|<br>I'm Dorthy and I live in a seaside city in northern Iceland, Kopavogur. I'm 22 and I'm will soon finish my study at Occupational Therapy.<br>|<br>I am Dorthy from Kopavogur. I am learning to play the Piano. Other hobbies are Speed skating.<br>|<br>I am Dorthy and was born on 21 February 1973. My hobbies are Poker and Amateur geology.<br>|<br>My name is Dorthy and I am studying Optometry and Design and Technology at Kopavogur / Iceland. <br>}
New page size (new_size)
5243
Old page size (old_size)
0
Lines added in edit (added_lines)
Vị Trí Cao Nhất 11 Địa Chỉ Đáp Ứng Vòng Đá Phong Thủy Uy Tín Hàng Đầu Trên Tphcm<br>Vòng tay thạch anh tóc blue phối tỳ hưu bạc tình S925 Đem [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-thach-anh-toc-den/ vòng da thach anh toc den] đá thạch anh tóc blue xuất hiện khả năng hấp thụ các tia cực tím, các tia bức xạ chống đề phòng sự lão hóa usd trị những chứng về da. Ngăn rụng tóc, đảm bảo mang đến tim mạch. Giúp tuần hoàn máu, con đường nội tiết với con đường thượng thận.<br>Tâm có an thì mức độ mạnh mới ổn định, khoảng nhìn thế hệ vươn xa để thực hiện các kế hoạch to lao. Vòng tay đá obsidian kết hợp cùng với ngọc Dzi xanh 3 thị lực là lá bùa hộ phong thủy để giúp cho con cái nhân loại nhấn ra đc các góc nhìn yếu đuối không đảm bảo của mình.<br>Với năng khối lượng hoàn hảo nhằm đem lại một chiếc vòng [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-thach-tung-chuoi-8-ly-charm-ty-huu-tai-loc-bac-xi-vang/ vong tay phong thuy da thach tung chuoi 8 ly charm ty huu tai loc bac xi vang] trả hảo nhất. Mọi sản phẩm đc đáp ứng ra bởi vì Phong Thuỷ Ngọc An gần như đc tẩy uế rước lại năng lượng, hưởng trọn chế độ bảo hành lên tới 3 năm Thông tin chi huyết xin liên hệ: Vòng [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-mat-ho-xanh-bien-10-ly-charm-ty-huu-bac-xi-vang/ vong tay phong thuy da mat ho xanh bien 10 ly charm ty huu bac xi vang] đá Đá mặt trăng với ý nghĩa tiếp thụ với hấp dẫn tình <br>Got nothing to say about myself at all.<br>Nice to be here and a part of this site.<br>I really hope Im useful in some way here.<br>|<br>Name: Dorthy Harris<br>Age: 23<br>Country: Iceland<br>Home town: Kopavogur <br>Post code: 202<br>Address: Drangahrauni 60<br>|<br>My name is Dorthy Harris. I life in Kopavogur (Iceland).<br>|<br>My name is Dorthy from Kopavogur studying Occupational Therapy. I did my schooling, secured 86% and hope to find someone with same interests in Speed skating.<br>|<br>I like Speed skating. <br>I also to learn German in my free time. <br>|<br>My name is Dorthy (27 years old) and my hobbies are Seashell Collecting and Gaming.<br>|<br>Hello! My name is Dorthy. I smile that I can unite to the whole world. I live in Iceland, in the south region. I dream to check out the various countries, to obtain familiarized with fascinating individuals.<br>|<br>I'm Dorthy (22) from Kopavogur, Iceland. <br>I'm learning German literature at a local university and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a backery.<br>|<br>Hello! <br>My name is Dorthy and I'm a 27 years old girl from [http://www.glamour.de/content/search/?SearchText=Iceland Iceland].<br>|<br>Hi, everybody! My name is Dorthy. <br>It is a little about myself: I live in Iceland, my city of Kopavogur. <br>It's called often Northern or cultural capital of NA. I've married 4 years ago.<br>I have two children - a son (Kayla) and the daughter (Quinn). We all like Speed skating.<br>|<br>Hello! <br>I'm German male ;=). <br>I really love Grey's Anatomy!<br>|<br>Hello from Iceland. I'm glad to came here. My first name is Dorthy. <br>I live in a town called Kopavogur in east Iceland.<br>I was also born in Kopavogur 24 years ago. Married in February 2006. I'm working at the college.<br>|<br>My name is Dorthy Harris but everybody calls me Dorthy. I'm from Iceland. I'm studying at the high school (3rd year) and I play the Piano for 5 years. Usually I choose music from my famous films :). <br>I have two sister. I like Gaming, watching TV (Grey's Anatomy) and Videophilia (Home theater).<br>|<br>I'm a 37 years old, married and working at the high school (Occupational Therapy).<br>In my free time I'm trying to teach myself German. I have been there and look forward to go there anytime soon. I like to read, preferably on my ebook reader. I really love to watch The Big Bang Theory and CSI as well as docus about anything astronomical. I love Speed skating.<br>|<br>I'm Dorthy and I live in Kopavogur. <br>I'm interested in Occupational Therapy, Speed skating and German art. I like travelling and reading fantasy.<br>|<br>I'm Dorthy and I live with my husband and our three children in Kopavogur, in the NA south part. My hobbies are Antiquing, Bird watching and College football.<br>|<br>Hello, I'm Dorthy, a 18 year old from Kopavogur, Iceland.<br>My hobbies include (but are not limited to) Musical instruments, Amateur radio and watching Grey's Anatomy.<br>|<br>Hi there! :) My name is Dorthy, I'm a student studying Occupational Therapy from Kopavogur, Iceland.<br>|<br>I'm Dorthy and I live in a seaside city in northern Iceland, Kopavogur. I'm 22 and I'm will soon finish my study at Occupational Therapy.<br>|<br>I am Dorthy from Kopavogur. I am learning to play the Piano. Other hobbies are Speed skating.<br>|<br>I am Dorthy and was born on 21 February 1973. My hobbies are Poker and Amateur geology.<br>|<br>My name is Dorthy and I am studying Optometry and Design and Technology at Kopavogur / Iceland. <br>}
Unix timestamp of change (timestamp)
1606295143