Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Talk:Definition/Sv

From Definition of Free Cultural Works
< Talk:Definition
Revision as of 08:47, 4 November 2008 by StefanB (talk | contribs) (New section: Symmetriskt samarbete)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Definition av fria kulturella verk[edit]

Texten i sista punkten i avsnittet Definition av fria kulturella verk:

  • Inga andra restriktioner eller begränsningar: Verket får inte täckas av legala restriktioner (patent, kontrakt etcetera) eller begränsningar (som privata rättigheter) som hindrar de friheter som räknas upp ovan. Ett verk kan användas med befintliga legala undantag (för att citera upphovsrättsskyddade verk), men endast de delar av det som är otvetydigt fria utgör ett fritt verk.

har jag översatt från

  • No other restrictions or limitations: The work itself must not be covered by legal restrictions (patents, contracts, etc.) or limitations (such as privacy rights) which would impede the freedoms enumerated above. A work may make use of existing legal exemptions to copyright (in order to cite copyrighted works), though only the portions of it which are unambiguously free constitute a free work.

Jag är osäker på den översättningen, framför allt sista meningen. Det låter konstigt att endast delar av ett verk kan vara fria medan andra delar inte är det.

//StefanB 08:41, 22 February 2007 (CET)

Det kanske inte är så konstigt när jag tänker efter. Det kan ju till exempel vara en bild ur en bok. //StefanB 22:30, 23 February 2007 (CET)
Eller typ Wikipedia med fair use-bilder i. // habj 02:09, 24 February 2007 (CET)
Exakt. //StefanB 08:53, 24 February 2007 (CET)

Authoring process[edit]

Uppdateringsprocess? Redigeringsprocess? Andra förslag på översättning av Authoring process?

//StefanB 08:46, 22 February 2007 (CET)

"Authoring" skulle jag, eftersom det handlar om att producera text, översätta med "författande", kanske "textproducerande/textproduktion" eller liknande. // Habj 20:27, 22 February 2007 (CET)

"Permissible restrictions"[edit]

Jag frågade Eloquence på IRC om möjliga synonymer till "permissible" i sammanhanget, och fick svaret "allowable, acceptable". Det är mycket lättare att skriva en rimlig mening om man tillåter sig en översättning av "acceptable" istället för "permissible" - "tillåten" tycker jag blir lite konstigt i sammanhanget. "Godtagbar" borde IMHO bevara både innehållet på ett godtagbart sätt. // Habj 20:26, 22 February 2007 (CET)

Stycket "Att identifiera verk som fria"[edit]

Stycket är skrivet i andra person, vilket för mig känns väldigt märkligt. Jag skrev om det till ett mer annat tilltal och antog att man skrivit "you" och menade "man", men det kanske var ett felaktigt antagande. Egentligen gjorde jag nog fel där och det borde ändras tillbaka till "du"... däremot tycker jag det ser apdåligt ut att byta tilltal på det sättet. Texten förlorar i styrka på det. Men, den diskussionen får man väl ta på den redigerbara versionen av definitionen... // Habj 22:22, 22 February 2007 (CET)

Wikilänkar i text[edit]

Jag tycker att länken till reverse engineering är bra, men tror att vi bör kolla upp om det är OK att lägga sådana länkar. Kanske det också vore bättre att lägga permanentlänk? // Habj 23:50, 22 February 2007 (CET)

"Copies"[edit]

Jag är lite osäker på om det är bättre att skriva "kopior" rakt igenom, eller om det är bättre att skriva att det rör sig om mångfaldigande, tillverka flera examplar etc. // Habj 23:50, 22 February 2007 (CET)

Fria kulturella verk[edit]

Skulle frikulturella verk vara ett bättre begrepp än fria kulturella verk? Som jag förstår det så handlar det om free culture movement och det begreppet skulle jag vilja översätta till frikulturella rörelser. //StefanB 07:18, 23 February 2007 (CET)

Fria kulturella verk ger mer intrycket att handla om själva verket, till skillnad från frikulturella verk som mer kan kopplas till free culture-idén. Vad jag menar är att om en upphovsman släpper verket fritt så görs det utifrån de idéer som finns inom free culture, inte utifrån att det blir kulturellt fritt (vilket är ett konstigt begrepp). Således bör en kort definiton av free culture finnas på svenska någonstans i anslutning till detta dokument. //StefanB 08:49, 23 February 2007 (CET)
Min tro är att det handlar om "fria verk inom området kultur", främst till skillnad mot fri programvara. Detta är en av de begrepp som jag tycker vi ska ta och fråga dem som skrivit denna text vad de egentligen menar med, innan vi bestämmer oss för vad som kan vara bra översättningar. // Habj 11:16, 23 February 2007 (CET)
Den vanligaste vändningen på sidan nu är helt enkelt "fria verk", och det känns som en väldigt bra svensk översättning, givet orginalet och FAQ. Är det kanske dags att plocka bort "kulturella" även från inledningen? /Novidius 17:40, 28 February 2007 (CET)
"Fria verk" tror jag kan vara bra. "Work" betyder ju "arbete", engelskan har inget direkt ord för "verk". Sen finns ju i och för sig kopplingen till "free culture movement" som man då tappar. Frågan är hur viktigt det är. Jag har haft en liten baktanke om att den här sajten kanske går att använda som en liten "testzon" för att skapa feedback mellan textförfattare och översättare... hittills har dock intresset sett magert ut. Frågan om "free culture movement" plus några till har jag funderat på att droppa på Talk:Definition. Om ingen respons dyker in där, får vi väl konstatera att det i dagsläget inte finns så stora ambitioner hos "de ansvariga" att skapa bra översättningar. // habj 18:48, 28 February 2007 (CET)

"attribution"[edit]

Jag byter djärvt ut "ge upphovsmannen äran av sitt verk" mot "bevara upphovsmannens ideella rättigheter", vilket jag uppfattar som orginalets egentliga betydelse. Rätta om jag misstar mig. /Novidius 15:38, 1 March 2007 (CET)

Hjälp, tack.[edit]

Är följande copyright-grej för min roman fri? Blir romanen fri om jag släpper den under följande licens, liksom?

Copyright © 2008, 2009 Mitt Namn <nick@mail.org> Kopiering, spridning och bearbetning av denna skriftliga skönlitterära prosaberättelse är tillåten över hela världen, utan royalty, i vilket medium som helst, förutsatt att allt i denna paragraf bevaras, att en eventuell bearbetning inte släpps under en mer begränsande licens och att en eventuell bearbetning innehåller en notis som informerar om att den är bearbetad. Adressen till originaldokumentet är: http://adress.till.romanen.org/romanen.html Adressen till Mitt Namns webbplats är: http://adress.till.min.webbplats.org/ --212.247.27.105 18:22, 25 May 2008 (EDT)

Symmetriskt samarbete[edit]

Jag ändrade likformighet/symmetriskt samarbete till endast "symmetriskt samarbete. Jag hittade en definition på begreppet som verkar acceptabel även om inte begreppet är särskilt spritt i svenskan: "en synlig allians mellan två parter" vilket jag tycker låter vettigt även i detta sammanhang. //StefanB 01:47, 4 November 2008 (EST)