Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Talk:Definition/Sv

From Definition of Free Cultural Works
Jump to navigation Jump to search

Definition av fria kulturella verk

Texten i sista punkten i avsnittet Definition av fria kulturella verk:

  • Inga andra restriktioner eller begränsningar: Verket får inte täckas av legala restriktioner (patent, kontrakt etcetera) eller begränsningar (som privata rättigheter) som hindrar de friheter som räknas upp ovan. Ett verk kan användas med befintliga legala undantag (för att citera upphovsrättsskyddade verk), men endast de delar av det som är otvetydigt fria utgör ett fritt verk.

har jag översatt från

  • No other restrictions or limitations: The work itself must not be covered by legal restrictions (patents, contracts, etc.) or limitations (such as privacy rights) which would impede the freedoms enumerated above. A work may make use of existing legal exemptions to copyright (in order to cite copyrighted works), though only the portions of it which are unambiguously free constitute a free work.

Jag är osäker på den översättningen, framför allt sista meningen. Det låter konstigt att endast delar av ett verk kan vara fria medan andra delar inte är det.

//StefanB 08:41, 22 February 2007 (CET)

Authoring process

Uppdateringsprocess? Redigeringsprocess? Andra förslag på översättning av Authoring process?

//StefanB 08:46, 22 February 2007 (CET)

"Autoring" skulle jag, eftersom det handlar om att producera text, översätta med "författande", kanske "textproducerande/textproduktion" eller liknande. // Habj 20:27, 22 February 2007 (CET)

"Permissible restrictions"

Jag frågade Eloquence på IRC om möjliga synonymer till "permissible" i sammanhanget, och fick svaret "allowable, acceptable". Det är mycket lättare att skriva en rimlig mening om man tillåter sig en översättning av "acceptable" istället för "permissible" - "tillåten" tycker jag blir lite konstigt i sammanhanget. "Godtagbar" borde IMHO bevara både innehållet på ett godtagbart sätt. // Habj 20:26, 22 February 2007 (CET)

Stycket "Att identifiera verk som fria"

Stycket är skrivet i andra person, vilket för mig känns väldigt märkligt. Jag skrev om det till ett mer annat tilltal och antog att man skrivit "you" och menade "man", men det kanske var ett felaktigt antagande. Egentligen gjorde jag nog fel där och det borde ändras tillbaka till "du"... däremot tycker jag det ser apdåligt ut att byta tilltal på det sättet. Texten förlorar i styrka på det. Men, den diskussionen får man väl ta på den redigerbara versionen av definitionen... // Habj 22:22, 22 February 2007 (CET)

Wikilänkar i text

Jag tycker att länken till reverse engineering är bra, men tror att vi bör kolla upp om det är OK att lägga sådana länkar. Kanske det också vore bättre att lägga permanentlänk? // Habj 23:50, 22 February 2007 (CET)

"Copies"

Jag är lite osäker på om det är bättre att skriva "kopior" rakt igenom, eller om det är bättre att skriva att det rör sig om mångfaldigande, tillverka flera examplar etc. // Habj 23:50, 22 February 2007 (CET)

Fria kulturella verk

Skulle frikulturella verk vara ett bättre begrepp än fria kulturella verk? Som jag förstår det så handlar det om free culture movement och det begreppet skulle jag vilja översätta till frikulturella rörelser. //StefanB 07:18, 23 February 2007 (CET)

Fria kulturella verk ger mer intrycket att handla om själva verket, till skillnad från frikulturella verk som mer kan kopplas till free culture-idén. Vad jag menar är att om en upphovsman släpper verket fritt så görs det utifrån de idéer som finns inom free culture, inte utifrån att det blir kulturellt fritt (vilket är ett konstigt begrepp). Således bör en kort definiton av free culture finnas på svenska någonstans i anslutning till detta dokument. //StefanB 08:49, 23 February 2007 (CET)