Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Talk:Definition/Sv

From Definition of Free Cultural Works
< Talk:Definition
Revision as of 08:41, 22 February 2007 by StefanB (talk | contribs) (New page: == Definition av fria kulturella verk == Texten i sista punkten i avsnittet ''Definition av fria kulturella verk'': * '''Inga andra restriktioner eller begränsningar:''' Verket får int...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Definition av fria kulturella verk

Texten i sista punkten i avsnittet Definition av fria kulturella verk:

  • Inga andra restriktioner eller begränsningar: Verket får inte täckas av legala restriktioner (patent, kontrakt etcetera) eller begränsningar (som privata rättigheter) som hindrar de friheter som räknas upp ovan. Ett verk kan användas med befintliga legala undantag (för att citera upphovsrättsskyddade verk), men endast de delar av det som är otvetydigt fria utgör ett fritt verk.

har jag översatt från

  • No other restrictions or limitations: The work itself must not be covered by legal restrictions (patents, contracts, etc.) or limitations (such as privacy rights) which would impede the freedoms enumerated above. A work may make use of existing legal exemptions to copyright (in order to cite copyrighted works), though only the portions of it which are unambiguously free constitute a free work.

Jag är osäker på den översättningen, framför allt sista meningen. Det låter konstigt att endast delar av ett verk kan vara fria medan andra delar inte är det.

//StefanB 08:41, 22 February 2007 (CET)