Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Editing Talk:Definition/Sv

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 53: Line 53:
  
 
:: "Fria verk" tror jag kan vara bra. "Work" betyder ju "arbete", engelskan har inget direkt ord för "verk". Sen finns ju i och för sig kopplingen till "free culture movement" som man då tappar. Frågan är hur viktigt det är. Jag har haft en liten baktanke om att den här sajten kanske går att använda som en liten "testzon" för att skapa feedback mellan textförfattare och översättare... hittills har dock intresset sett magert ut. Frågan om "free culture movement" plus några till har jag funderat på att droppa på [[Talk:Definition]]. Om ingen respons dyker in där, får vi väl konstatera att det i dagsläget inte finns så stora ambitioner hos "de ansvariga" att skapa bra översättningar. // [[User:Habj|habj]] 18:48, 28 February 2007 (CET)
 
:: "Fria verk" tror jag kan vara bra. "Work" betyder ju "arbete", engelskan har inget direkt ord för "verk". Sen finns ju i och för sig kopplingen till "free culture movement" som man då tappar. Frågan är hur viktigt det är. Jag har haft en liten baktanke om att den här sajten kanske går att använda som en liten "testzon" för att skapa feedback mellan textförfattare och översättare... hittills har dock intresset sett magert ut. Frågan om "free culture movement" plus några till har jag funderat på att droppa på [[Talk:Definition]]. Om ingen respons dyker in där, får vi väl konstatera att det i dagsläget inte finns så stora ambitioner hos "de ansvariga" att skapa bra översättningar. // [[User:Habj|habj]] 18:48, 28 February 2007 (CET)
 
== "attribution" ==
 
 
Jag byter djärvt ut "ge upphovsmannen äran av sitt verk" mot "bevara upphovsmannens ideella rättigheter", vilket jag uppfattar som orginalets egentliga betydelse. Rätta om jag misstar mig. /[[User:Novidius|Novidius]] 15:38, 1 March 2007 (CET)
 
 
== Hjälp, tack. ==
 
 
Är följande copyright-grej för min roman fri? Blir romanen fri om jag släpper den under följande licens, liksom?
 
 
Copyright © 2008, 2009 Mitt Namn <nick@mail.org>
 
Kopiering, spridning och bearbetning av denna skriftliga skönlitterära prosaberättelse är tillåten över hela världen, utan royalty, i vilket medium som helst, förutsatt att allt i denna paragraf bevaras, att en eventuell bearbetning inte släpps under en mer begränsande licens och att en eventuell bearbetning innehåller en notis som informerar om att den är bearbetad.
 
Adressen till originaldokumentet är: http://adress.till.romanen.org/romanen.html
 
Adressen till Mitt Namns webbplats är: http://adress.till.min.webbplats.org/
 
--[[User:212.247.27.105|212.247.27.105]] 18:22, 25 May 2008 (EDT)
 
 
== Symmetriskt samarbete ==
 
 
Jag ändrade likformighet/symmetriskt samarbete till endast "symmetriskt samarbete. Jag hittade en [http://64.233.183.104/search?q=cache:PibVuxLBKXcJ:www.eki.mdh.se/uppsatser/foretagsekonomi/VT2007-FEK-C-1659.pdf+%22symmetriskt+samarbete%22&hl=sv&ct=clnk&cd=6&gl=se&client=firefox-a definition på begreppet] som verkar acceptabel även om inte begreppet är särskilt spritt i svenskan: "en synlig allians mellan två parter" vilket jag tycker låter vettigt även i detta sammanhang. //[[User:StefanB|StefanB]] 01:47, 4 November 2008 (EST)
 

Please note that all contributions to Definition of Free Cultural Works are considered to be released under the Attribution 2.5 (see Definition of Free Cultural Works:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Cancel Editing help (opens in new window)