Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Talk:Definition/Nl

From Definition of Free Cultural Works
< Talk:Definition
Revision as of 14:21, 30 July 2011 by Hulten (talk | contribs) (nieuwe versie)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Versie van het document[edit]

Gezien de vertaling van versie 1.0 verre van af is en het verschil tussen de Engelse 1.0 en 1.1 beperkt is (een aaneengesloten stuk tekst in de Preamble), stel ik voor op deze pagina de vertaling van versie 1.1 te zetten. Hulten 08:21, 30 July 2011 (EDT)