Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Difference between revisions of "Portal:Index"

From Definition of Free Cultural Works
Jump to navigation Jump to search
m (Undo revision 6404 by Shembarnoah (Talk))
(sex kontakt)
Line 1: Line 1:
{{portals}}
+
((portaler))
'''Portals''' are ways for groups of like-minded individuals to join and describe the principles of the [[definition]] in their own words, to collect resources, and to discuss. Be creative in editing -- they don't have to appeal to anyone but the group of people they are meant for. You are free to link to non-free resources which you think should be free, but be sure to emphasize the distinction.
+
'' 'Portaler''' är sätt för grupper av likasinnade individer att gå med och beskriva principerna för [[definition]] i sina egna ord, att samla resurser och att diskutera. Var kreativ i redigering - de behöver inte vädja till någon annan än den grupp människor som de är avsedda för. Du är fri att länka till icke-fria resurser som du tycker borde vara gratis, men var noga med att betona skillnaden.  
  
* [[Portal:Free Culture Soapbox]]
+
* [[Portal: Fri kultur Soapbox]]  
* [[Portal:News]]
+
* [[Portal: Nyheter]]  
* [[Portal:Open media]] which allow Free Cultural Works to be spread!
+
* [[Portal: Öppna media]] som tillåter fria kulturella verk kan spridas!  
* [[Portal:Science]]
+
* [[Portal: Vetenskap]]  
* [[Portal:Music]]
+
* [[Portal: Music]]  
* [[Portal:Theatre]]
+
* [[Portal: Teater]]  
* [[Portal:Software]]
+
* [[Portal: Software]]  
* [[Portal:Movies]]
+
* [[Portal: Filmer]]  
* [[Portal:Comics]]
+
* [[Portal: Comics]]  
* [[Portal:Role-playing games]]
+
* [[Portal: Rollspel]]  
* [[Portal:Art]]
+
* [[Portal: Kultur]]  
* [[Portal:Educational Materials]]
+
* [[Portal: Utbildningsmaterial]]  
* [[Portal:Novels]]
+
* [[Portal: Noveller]]  
* [[Portal:Poetry]]
+
* [[Portal: Poetry]]  
* [[Portal:Videogames content]]
+
* [[Portal: Videogames innehåll]]  
* [[Portal:Religion]]
+
* [[Portal: Religion]]  
* [[Portal:Clubes Recreativos - Português]]
+
* [[Portal: Clubes Recreativos - Português]]  
* ''[{{SERVER}}/index.php?title=Portal:Index&action=edit Add yours!]''
+
*''[{{ SERVER)) / index.php? Title = Portal: Index & action = edit Köp din!]''

Revision as of 02:50, 9 October 2009

((portaler))

 'Portaler' är sätt för grupper av likasinnade individer att gå med och beskriva principerna för definition i sina egna ord, att samla resurser och att diskutera. Var kreativ i redigering - de behöver inte vädja till någon annan än den grupp människor som de är avsedda för. Du är fri att länka till icke-fria resurser som du tycker borde vara gratis, men var noga med att betona skillnaden. 
* Portal: Fri kultur Soapbox 
* Portal: Nyheter 
* Portal: Öppna media som tillåter fria kulturella verk kan spridas! 
* Portal: Vetenskap 
* Portal: Music 
* Portal: Teater 
* Portal: Software 
* Portal: Filmer 
* Portal: Comics 
* Portal: Rollspel 
* Portal: Kultur 
* Portal: Utbildningsmaterial 
* Portal: Noveller 
* Portal: Poetry 
* Portal: Videogames innehåll 
* Portal: Religion 
* Portal: Clubes Recreativos - Português 
*[{{ SERVER)) / index.php? Title = Portal: Index & action = edit Köp din!]