Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Permissible restrictions

From Definition of Free Cultural Works
Jump to navigation Jump to search

There are certain requirements and restrictions on the use or interchange of works that we feel do not impede the essential freedom in our definition. These restrictions are described below.

Apart from these allowed restrictions, the license must not include clauses that limit essential freedoms. Especially, it must not specify any usage restrictions (such as prohibiting commercial use of the work, restricting use depending on political context, etc.).

Attribution of authors / No Endorsement

Attribution protects the integrity of an original work, and provides credit and recognition for authors. A license may therefore require attribution of the author or authors, provided such attribution does not impede normal use of the work. For example, it would not be acceptable for the license to require a significantly more cumbersome method of attribution when a modified version of the licensed text is distributed.

Such an attribution should not imply an endorsement by the original authors of changes made by others. Licenses may place restrictions on the use of one authors trademarks versions of the work which have been modified by others.

Transmission of freedoms

The license may include a clause, often called copyleft or share-alike, which ensures that derivative works themselves remain free works. To this effect, it can for example require that all derivative works are made available under the same free license as the original.

Strong copyleft licenses have the broadest definition of derivative works - only permitting the modified versions of the work to be distributed with other Free Cultural Works.

Weak Copyleft licenses require modified versions of the work to be distributed under the same license as the original work but allow it to be distributed with non-free cultural works - such as allowing photographs licensed under Free Culture licenses to be published with text which is not.

Skydd av grundläggande rättigheter

Licensen kan innehålla klausuler som strävar efter att ytterligare säkerställa att arbetet är ett fritt arbete, till exempel tillgång tillkällkod, eller förbud mottekniska åtgärderbegränsa grundläggande friheter.

  • Tillgång till källdata: När ett slutligt verk har erhållits genom sammanställning eller bearbetning av konstruktion information eller en källfil eller flera källfiler, all underliggande källdata ska finnas vid sidan av själva arbetet på samma villkor. Detta kan vara en poäng i en musikalisk komposition, de modeller som används i en 3D-scen, uppgifter för en vetenskaplig publikation, ritningar och delar över en maskin eller annan sådan information.
  • Användning av ett fritt format: För digitala filer, bör det format i vilket verket görs tillgängligt ett format som bara kan läsas med hjälp av en särskild tillverkare program. Formaten skall dokumenteras och bör inte skyddas av patent, såvida inte en världsomfattande, obegränsad och oåterkallelig royaltyfri bidraget ges att utnyttja den patenterade tekniken. Medan icke-kanske free format används ibland av praktiska skäl, ett fritt format kopia innebär att informationen skall vara tillgänglig för alla, för alltid.
  • Inga tekniska begränsningar: Verket måste vara tillgängligt i en form där inga tekniska åtgärder används för att begränsa de friheter som räknas upp ovan.
  • Inga andra restriktioner eller begränsningar: Verket i sig får inte täckas av legala restriktioner (patent, kontrakt etcetera) eller begränsningar (till exempel rätten till privatliv eller är för icke-kommersiellt bruk) som skulle hindra de friheter som räknas upp ovan. Ett verk kan använda sig av befintliga juridiska undantag från upphovsrätten (för att citera upphovsrättsskyddade verk), men endast de delar av det som är otvetydigt fria utgör ett fritt arbete.

Restrictions which are not permissable

Apart from these allowed restrictions, the license must not include clauses that limit essential freedoms. Especially, it must not specify any usage restrictions

Non Commercial

Licenses which only allow non-commercial use are not considered Free Culture licenses. This is because in practice there are many ways that Cultural works can be used and reused which would be considered commercial. Another problem is that there is no generally agreed definition of where the border line is between Commercial and Non Commercial uses with very many cases falling in the undefined are in between. In practice Share Alike or Copyleft clauses provide a restriction on commercial profits since any reuse making excessive profits will soon stimulate a bunch of copycats which will bring prices down while encouraging even wider distribution of the works - which is the objective of the free culture licenses.

Political

Restrictions to limit use of works in support of causes which the original author abhors have been proposed at times. Licenses with these restrictions are not considered to be Free Culture licenses. In practice there are so many different causes, each of which has supporters so certain works can only be used with certain other works. This means any reuse must be subject of careful checking of exactly what restrictions apply.

3rd world only

Licenses for free distribution in poor countries only have been proposed. These are not considered Free Culture licenses.

Advertising

The original BSD license included a clause requiring all advertising for a derivative work to include an acknowledgement of the contribution of the original author. With collaboratively produced works with many authors this would be a significant burden. Attribution requirements for Free Cultural Works should be simpler than this.