Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Difference between revisions of "OSHW/translations/cs"

From Definition of Free Cultural Works
Jump to navigation Jump to search
(Úvod)
(Doplněn zbytek)
 
Line 13: Line 13:
  
  
 +
== Prohlášení o zásadách ==
  
 +
Jako open source hardware označujeme hardware, jehož design je veřejně dostupný, tak aby každý mohl studovat, upravovat, šířit, vyrábět a prodávat takovýto design nebo hardware vytvořený na základě tohoto návrhu (designu). Zdroj hardwaru - jeho návrh, by měl být k dispozici ve formátu umožňující modifikace. V ideálním případě open-source hardware používá snadno dostupné komponenty a materiály, standardní procesy, otevřenou infrastrukturu, ničím neomezený obsah a open source návrhářské nástroje, aby maximalizoval schopnost jednotlivců vytvářet a využívat hardware. Podobně jako otevřený software i open source hardware dává lidem možnost kontrolovat své technologie a zároveň dovoluje sdílet znalosti a podporuje obchod prostřednictvím otevřené výměny vzorů.
  
  
 +
== Definice ==
  
 +
'' OSHW Návrh Definice 1.0 je založen na [http://opensource.org/docs/osd Open Source Definition] pro Open Source software a [http://freedomdefined.org/OSHW_older_drafts návrh definice OSHW 0,5]. Definice je odvozena od [http://www.opensource.org/docs/osd Open Source Definition], který byl vytvořen Brucem Perensem a vývojáři Debian, jako Debian Free Software Guidelines. Videa a dokumentace otevření hardware dílny, která byla impulzem k níže uvedené definici, jsou k dispozici [http://www.eyebeam.org/projects/Opening-hardware zde]. ''
 +
"" Prosím připojte se ke konverzaci o definici [http://openhardwaresummit.org/forum zde] ''
  
 +
 +
'''Úvod'''
 +
 +
Open Source Hardware (OSHW) je termín pro hmotné artefakty - stroje, zařízení nebo jiné fyzické věci - jejichž návrh byl dán veřejnosti k dispozici takovým způsobem, že každý může tvořit, upravovat, šířit a využívat tyto věci. Tato definice má pomoci stanovit hlavní směry vývoje a hodnocení licencí Open Source Hardware.
 +
 +
Hardware se liší od softwaru v tom, že fyzické prostředky musí být vždy vázány na vytvoření fyzického zboží. Proto osoby nebo společnosti, které vyrábějí produkty pod licencí OSHW mají povinnost dát jasně najevo, že tyto výrobky nejsou vyráběny, prodávány a není jim poskytována záruka. Rovněž není možné, aby je původní návrhář jakkoli sankcionoval, nebo naopak, aby oni využívali ochranné známky ve vlastnictví původního projektanta.
 +
 +
Distribuční podmínky Open Source Hardware musí splňovat následující kritéria:
  
 
'''1. Dokumentace'''
 
'''1. Dokumentace'''

Latest revision as of 20:42, 3 November 2014

Originální překlad: Ondřej Žižka

Tato stránka nabízí aktuální navrhované Open Source Hardware (OSHW) Prohlášení o zásadách a Definici 1.0. Prohlášení o zásadách je podrobný přehled ideálů open-source hardware. Tato definice je pokusem uplatnit tyto ideály a vytvořit tak standart pro vyhodnocování licencí hardwarových návrhů.

Pro schválení Open Source Hardware Definice 1.0 přidejte prosím níže své jméno (a příslušnost). Zde;

Starší návrhy definice jsou k dispozici zde..

Zpětná vazba komunity z předchozích verzí definice lze nalézt zde;

Pokud by kdokoliv chtěl navrhnout změny v Prohlášení o zásadách či Definici, ať tak prosím učiní prosím na rozpracovaném návrhu (work-in-progress draft). A prosíme upravujte stránky přihlášeni, nikoliv anonymně.


Prohlášení o zásadách[edit]

Jako open source hardware označujeme hardware, jehož design je veřejně dostupný, tak aby každý mohl studovat, upravovat, šířit, vyrábět a prodávat takovýto design nebo hardware vytvořený na základě tohoto návrhu (designu). Zdroj hardwaru - jeho návrh, by měl být k dispozici ve formátu umožňující modifikace. V ideálním případě open-source hardware používá snadno dostupné komponenty a materiály, standardní procesy, otevřenou infrastrukturu, ničím neomezený obsah a open source návrhářské nástroje, aby maximalizoval schopnost jednotlivců vytvářet a využívat hardware. Podobně jako otevřený software i open source hardware dává lidem možnost kontrolovat své technologie a zároveň dovoluje sdílet znalosti a podporuje obchod prostřednictvím otevřené výměny vzorů.


Definice[edit]

OSHW Návrh Definice 1.0 je založen na Open Source Definition pro Open Source software a návrh definice OSHW 0,5. Definice je odvozena od Open Source Definition, který byl vytvořen Brucem Perensem a vývojáři Debian, jako Debian Free Software Guidelines. Videa a dokumentace otevření hardware dílny, která byla impulzem k níže uvedené definici, jsou k dispozici zde. "" Prosím připojte se ke konverzaci o definici zde


Úvod

Open Source Hardware (OSHW) je termín pro hmotné artefakty - stroje, zařízení nebo jiné fyzické věci - jejichž návrh byl dán veřejnosti k dispozici takovým způsobem, že každý může tvořit, upravovat, šířit a využívat tyto věci. Tato definice má pomoci stanovit hlavní směry vývoje a hodnocení licencí Open Source Hardware.

Hardware se liší od softwaru v tom, že fyzické prostředky musí být vždy vázány na vytvoření fyzického zboží. Proto osoby nebo společnosti, které vyrábějí produkty pod licencí OSHW mají povinnost dát jasně najevo, že tyto výrobky nejsou vyráběny, prodávány a není jim poskytována záruka. Rovněž není možné, aby je původní návrhář jakkoli sankcionoval, nebo naopak, aby oni využívali ochranné známky ve vlastnictví původního projektanta.

Distribuční podmínky Open Source Hardware musí splňovat následující kritéria:

1. Dokumentace

Hardware musí být uvolněn spolu s dokumentací, včetně souborů obsahujících návrh a musí umožňovat modifikaci a distribuci těchto souborů. Tam, kde není dokumentace dodána spolu s fyzickým produktem, musí existovat dobře dostupný způsob jejího získání maximálně za rozumné reprodukční náklady. Ideálně by však měla být volně ke stažení na internetu. Zdrojový kód musí být dodán v té formě, v jaké jej programátor vytvořil. Záměrně upravovaný zdrojový kód není povolen. Přechodné formy, jako je výstup preprocesoru nebo překladače nejsou povoleny. Dokumentace musí obsahovat návrhové soubory ve formátu umožňujícím modifikaci, například ve formátu souborů vytvářených programem CAD. Záměrně upravované či zatemňované výkresy nejsou povoleny. Přechodné formy obdobné kompilovanému počítačovému kódu, například výstup CAD programu s instrukcemi pro 3D tiskárnu, rovněž není povolen. Licence může požadovat, aby konstrukční soubory byly plně zdokumentované a k dispozici v otevřených formátech.


2. Oblast působnosti

Hardwarová dokumentace musí jasně stanovit, jaká část návrhu, je uvolněna pod touto licencí, případně jestli je takto uvolněn návrh celý.

3. Potřebný software

Pokud ke své správné funkčnosti a plnění svých základních funkcí návrh vyžaduje software, ať už integrovaný nebo jiný, pak licence může požadovat, aby byla splněna alespoň jedna z následujících podmínek: a) Rozhraní jsou dostatečně zdokumentována tak, že lze považovat za rozumně jednoduché napsat open source software, který umožní, aby zařízení správně fungovalo a plnilo své základní funkce. Dokumentace tak může například obsahovat podrobné diagramy nebo pseudokód pro jasnou ilustraci fungování rozhraní. b) Potřebný software je uvolněn pod open source licencí podle definice organizace OSI.

4. Odvozené práce

Licence musí povolovat úpravy a odvozená díla, a musí také umožňovat jejich distribuci za stejných podmínek, jaké má licence původního softwaru. Licence musí také umožňovat výrobu, prodej, distribuci a používání výrobků vytvořených z návrhů, samotných souborů s návrhy a jejich derivátů.

5. Volná redistribuce Licence nesmí omezovat jakoukoli stranu při prodeji nebo poskytování projektové dokumentace. Licence nesmí vyžadovat autorský honorář ani žádný jiný poplatek za takovýto prodej. Licence nesmí požadovat žádné licenční poplatky nebo poplatky související s prodejem odvozených děl.

6. Uvedení autora Licence může vyžadovat, aby při distribuci návrhů, vyrobených výrobků nebo od nich odvozených derivátů nesli tyto odvozené dokumenty a oznámení o autorských právech spojených se zařízením informaci o poskytovatelích licence. Licence může požadovat, aby tyto informace byly přístupné koncovému uživateli normálně, ale nespecifikuje konkrétní formát zobrazení. Licence může požadovat, aby odvozené práce měly jiný název nebo číslo verze než původní návrh.

7. Zákaz diskriminace osob a skupin Licence nesmí diskriminovat žádnou osobu ani skupinu osob.

8. Zákaz diskriminace odvětví Licence nesmí nikoho omezovat při využívání díla (včetně vyrobeného hardwaru) v určité oblasti snažení. Například nesmí omezovat použití hardwaru v podnikání, nebo při jaderném výzkumu.

9. Distribuce licence Práva udělená licencí se musejí vztahovat na všechny, jimž je dílo dále šířeno bez nutnosti provedení další licence těmito stranami.


10. Licence nesmí být specifická pro výrobek Licencí udělená práva nesmějí záviset na tom, že je licencované dílo součástí určitého výrobku. Je-li část produktu vyňata z díla a používána nebo distribuována v rámci podmínek licence, všechny strany, jimž je dílo dále distribuováno by měly mít stejná práva jako ta, která jsou poskytována v souvislosti s původním dílem.

11. Licence nesmí omezovat jiný hardware nebo software Licence nesmí klást omezení na ostatní položky, které jsou začleněny do licencovaného díla, ale nejsou jeho odvozeninami (z něj odvozené?). Například licence nesmí trvat na tom, že všechen ostatní hardware prodávaný s licencovanou položkou musí být open source, nebo že k ovládání zařízení se může používat pouze open source software.

12. Licence musí být technologicky neutrální Žádné zřízení licence nemůže být odkázáno pouze na vybranou technologii, určitý komponent nebo součástku, materiál nebo styl rozhraní či jeho použití.

Doslov Signatáři této definice open source hardwaru uznávají, že open source hnutí představuje pouze jeden způsob sdílení informací. „Povzbuzujeme a podporujeme všechny formy otevřenosti a spolupráce, ať už vyhovují, či nevyhovují této definici.“