Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Editing OSHW/translations/cs

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 13: Line 13:
  
  
== Prohlášení o zásadách ==
 
  
Jako open source hardware označujeme hardware, jehož design je veřejně dostupný, tak aby každý mohl studovat, upravovat, šířit, vyrábět a prodávat takovýto design nebo hardware vytvořený na základě tohoto návrhu (designu). Zdroj hardwaru - jeho návrh, by měl být k dispozici ve formátu umožňující modifikace. V ideálním případě open-source hardware používá snadno dostupné komponenty a materiály, standardní procesy, otevřenou infrastrukturu, ničím neomezený obsah a open source návrhářské nástroje, aby maximalizoval schopnost jednotlivců vytvářet a využívat hardware. Podobně jako otevřený software i open source hardware dává lidem možnost kontrolovat své technologie a zároveň dovoluje sdílet znalosti a podporuje obchod prostřednictvím otevřené výměny vzorů.
 
  
  
== Definice ==
 
  
'' OSHW Návrh Definice 1.0 je založen na [http://opensource.org/docs/osd Open Source Definition] pro Open Source software a [http://freedomdefined.org/OSHW_older_drafts návrh definice OSHW 0,5]. Definice je odvozena od [http://www.opensource.org/docs/osd Open Source Definition], který byl vytvořen Brucem Perensem a vývojáři Debian, jako Debian Free Software Guidelines. Videa a dokumentace otevření hardware dílny, která byla impulzem k níže uvedené definici, jsou k dispozici [http://www.eyebeam.org/projects/Opening-hardware zde]. ''
 
"" Prosím připojte se ke konverzaci o definici [http://openhardwaresummit.org/forum zde] ''
 
  
 
'''Úvod'''
 
 
Open Source Hardware (OSHW) je termín pro hmotné artefakty - stroje, zařízení nebo jiné fyzické věci - jejichž návrh byl dán veřejnosti k dispozici takovým způsobem, že každý může tvořit, upravovat, šířit a využívat tyto věci. Tato definice má pomoci stanovit hlavní směry vývoje a hodnocení licencí Open Source Hardware.
 
 
Hardware se liší od softwaru v tom, že fyzické prostředky musí být vždy vázány na vytvoření fyzického zboží. Proto osoby nebo společnosti, které vyrábějí produkty pod licencí OSHW mají povinnost dát jasně najevo, že tyto výrobky nejsou vyráběny, prodávány a není jim poskytována záruka. Rovněž není možné, aby je původní návrhář jakkoli sankcionoval, nebo naopak, aby oni využívali ochranné známky ve vlastnictví původního projektanta.
 
 
Distribuční podmínky Open Source Hardware musí splňovat následující kritéria:
 
  
 
'''1. Dokumentace'''
 
'''1. Dokumentace'''

Please note that all contributions to Definition of Free Cultural Works are considered to be released under the Attribution 2.5 (see Definition of Free Cultural Works:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Cancel Editing help (opens in new window)