Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Difference between revisions of "Licenses/NC/Nl"

From Definition of Free Cultural Works
Jump to navigation Jump to search
(Corrections + Translate some more)
(Translate some more)
 
Line 11: Line 11:
 
De belangrijkste problemen met NC-licenties zijn de volgende:
 
De belangrijkste problemen met NC-licenties zijn de volgende:
  
*They make your work <B>incompatible</B> with a growing body of free content, even if you do want to allow derivative works or combinations.
+
* Ze maken uw werk <b>tegenstrijdig, incompatibel</b> met een groeiende hoeveelheid van vrije inhoud, zelfs als u afgeleide werken of combinaties wil toestaan.
*They may rule out other <B>basic and beneficial uses</B> which you want to allow.
+
* Ze kunnen andere <b>fundamentele en weldadige gebruiken</b> van uw werk uitsluiten die u eigenlijk wel wil toestaan.
*They support current, near-infinite <B>copyright terms</B>.
+
* Ze ondersteunen huidige, bijna-oneindige <b>copyright-voorwaarden</b>.
*They are unlikely to increase the potential <B>profit</B> from your work, and a share-alike license serves the goal to protect your work from exploitation equally well.
+
* Het is onwaarschijnlijk dat ze de mogelijke <b>winst</b> van uw werk doen stijgen, een ''gelijk delen''-licentie (''Share Alike'' of SA) kan er even goed voor zorgen dat uw werk niet geëxploiteerd wordt.
  
There may be circumstances where -NC is the only (and therefore best) available option, but that number of circumstances should decrease as the business models around free content evolve.  
+
Er zijn misschien omstandigheden waarin -NC de enige, en daardoor de beste, optie is, maar dit aantal omstandigheden zou moeten dalen naarmate de businessmodellen rond vrije inhoud evolueren.
  
Further translation requested.
+
''(Zou deze vertaling, vooral van de laatste twee paragrafen, nog eens nagekeken kunnen worden?)''
 +
 
 +
''Verdere vertaling gevraagd. Further translation requested.''

Latest revision as of 22:42, 15 May 2008

Casus Vrij Gebruik: Redenen om geen Creative Commons -NC licentie te gebruiken[edit]

De publicatie van de eerste licenties van het Creative Commons project in December 2002 bracht eindelijk een gevoel van eenheid in de 'vrije cultuur'-beweging. In plaats van uit een grote hoeveelheid verschillende licenties te hoeven kiezen, konden makers nu de goede licentie voor hun werk kiezen met een simpel hulpmiddel. De enige vragen zijn basis-vraagstukken zoals "Wilt u commercieel gebruik toestaan?" en "Wilt u wijzigingen toestaan?"

Het hulpmiddel raadt dan één van de licenties aan, ontwikkeld door het Creative Commons-team. Deze zijn legaal gezonde, eenvoudige documenten, speciaal aangepast voor verscheidene jurisdicties. Kortom, het Creative Commons-project heeft het leven van iedereen die inhoud wil delen veel makkelijker gemaakt.

Maar, één bepaalde licentie-optie is een groeiend probleem voor de vrije cultuur-gemeenschap. Dit is de optie "enkel voor niet-commerciële doeleinden toestaan" (-NC). De "enkel voor niet-commerciële doeleinden"-varianten van de Creative Commons-licenties zijn niet-vrij, en kunnen op een manier de situatie erger maken dan het traditionele copyright-model: veel mensen kunnen of zullen de licentiekeuze slechts één maal maken, want in een collaboratieve context zijn licentieveranderingen moeilijk of zelfs onmogelijk. Het is daarom cruciaal dat de licentiekeuze een geïnformeerde keuze is.

De belangrijkste problemen met NC-licenties zijn de volgende:

  • Ze maken uw werk tegenstrijdig, incompatibel met een groeiende hoeveelheid van vrije inhoud, zelfs als u afgeleide werken of combinaties wil toestaan.
  • Ze kunnen andere fundamentele en weldadige gebruiken van uw werk uitsluiten die u eigenlijk wel wil toestaan.
  • Ze ondersteunen huidige, bijna-oneindige copyright-voorwaarden.
  • Het is onwaarschijnlijk dat ze de mogelijke winst van uw werk doen stijgen, een gelijk delen-licentie (Share Alike of SA) kan er even goed voor zorgen dat uw werk niet geëxploiteerd wordt.

Er zijn misschien omstandigheden waarin -NC de enige, en daardoor de beste, optie is, maar dit aantal omstandigheden zou moeten dalen naarmate de businessmodellen rond vrije inhoud evolueren.

(Zou deze vertaling, vooral van de laatste twee paragrafen, nog eens nagekeken kunnen worden?)

Verdere vertaling gevraagd. Further translation requested.