Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Definition/Hr

From Definition of Free Cultural Works
Revision as of 05:48, 30 October 2009 by Widder (talk | contribs) (Created page with 'Ovaj dokument definira "Slobodne radove na području kulture" (English: "Free Cultural Works") kao i djela ili izraze koji su slobodno dostupni i koji se mogu kopirati od bilo ko…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ovaj dokument definira "Slobodne radove na području kulture" (English: "Free Cultural Works") kao i djela ili izraze koji su slobodno dostupni i koji se mogu kopirati od bilo koga, za bilo koju svrhu, slobodno koristiti i / ili promjeniti. Također opisuje određena dozvoljena ograničenja koja poštuju i štite ove bitne slobode. Definicija razlikuje besplatna djela, i bez licence koje se mogu koristiti za pravno zaštitni status slobodnog rada. Definicija sama po sebi nije licenca, to je alat, pomoću kojega možemo odlučiti da li posao ili licencu treba uzeti u obzir kao "slobodno".