Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Definition/Cs

From Definition of Free Cultural Works
Revision as of 16:04, 21 September 2007 by Egg (talk | contribs) (translation initiated)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Stabilní verze
Toto je stabilní verze 1.0 definice svobodné tvorby. Číslo verze se bude zvyšovat s vývojem definice. Na Definition/Unstable je verze definice, kterou lze upravovat. Více informací najdete na authoring process. Chcete-li přispět verzí v dalším jazyce, vizte translations.

Shrnutí

Tento dokument definuje „Svobodná kulturní díla“ jako díla či vyjádření, která je komukoliv dovoleno svobodně studovat, používat, kopírovat a/nebo modifikovat pro jakýkoliv účel. Zároveň popisuje konkrétní přípustná omezení, které respektují a chrání tyto základní svobody. Definice rozlišuje mezi svobodnými díly a svobodnými licencemi, které mohou sloužit k právní ochraně statutu svobodného díla. Definice sama není licencí; je to klíč k určení, zda dané dílo či licence mohou být považovány za „svobodné“.

Preambule

Společenský a technologický rozvoj umožňuje stále větší části lidstva získávat, vytvářet, upravovat, publikovat a distribuovat nejrůznější druhy děl - umělecká díla, vědecké a vzdělávací materiály, software, články - v krátkosti: cokoliv co může být reprezentováno v digitální podobě. Vzniklo mnoho komunit s cílem využít tyto nové možnosti a vytvořit bohatství kolektivně znovupoužitelných děl.

Většina autorů bez ohledu na obor jejich činnosti, na amatérské či profesionální postavení, má upřímný zájem podpořit ekosystém, kde se díla mohou šířit, opakovaně využívat a kreativně rozvíjet. Čím snadnější je znovupoužití a rozvoj děl, tím bohatší se stává kultura.

K zajištění plynulého chodu tohoto ekosystému je třeba, aby autorská díla byla svobodná, přičemž svobodností se míní:

 • svoboda používat dílo a požívat výhody z jeho užití
 • svoboda studovat dílo a uplatňovat znalosti z něj získané
 • svoboda pořizovat a šířit kopie celku nebo částí informace či díla
 • svoboda měnit a vylepšovat dílo a distribuovat odvozená díla

Tyto svobody by měly být dány každému, kdykoliv a kdekoliv. Neměly by být omezovány kontextem, v němž je dílo používáno. Tvorba je akt použití existujícího zdroje způsobem, který dosud nikdo nepředvídal.

Avšak ve většině zemí tyto svobody nejsou vynucovány, jsou spíše potlačovány zákony obecně označovanými jako autorské zákony. Považují autory za stvořitele na způsob Boha a přiznávají jim exkluzivní právo určovat způsob, jakým se „jejich obsah“ smí používat. Tento monopol brání rozkvětu kultury a ani tak neprospívá ekonomické situaci autorů jako spíš chrání obchodní model největších vydavatelství.

Navzdory těmto zákonům mohou autoři vydat své dílo jako svobodné tak, že zvolí z široké palety právních dokumentů známých jako svobodné licence. Volba svobodné licence neznamená pro autora ztrátu všech jeho práv, ale poskytuje komukoliv výše jmenované svobody.

Je důležité, aby každé dílo označované jako svobodné poskytovalo (prakticky a bez rizika) výše zmíněné svobody. To je důvod, proč zde uvádíme přesnou definici svobody licencí a autorských děl.

Označování svobodných kulturních děl

This is the Definition of Free Cultural Works, and when describing your work, we encourage you to make reference to this definition, as in, "This is a freely licensed work, as explained in the Definition of Free Cultural Works." If you do not like the term "Free Cultural Work," you can use the generic term "Free Content," or refer instead to one of the existing movements that express similar freedoms in more specific contexts. We also encourage you to use the Free Cultural Works logos and buttons, which are in the public domain.

Please be advised that such identification does not actually confer the rights described in this definition; for your work to be truly free, it must use one of the Free Culture Licenses or be in the public domain.

We discourage you to use other terms to identify Free Cultural Works which do not convey a clear definition of freedom, such as "Open Content" and "Open Access." These terms are often used to refer to content which is available under "less restrictive" terms than those of existing copyright laws, or even for works that are just "available on the Web".

Definice Licencí svobodné kultury

Licenses are legal instruments through which the owner of certain legal rights may transfer these rights to third parties. Free Culture Licenses do not take any rights away -- they are always optional to accept, and if accepted, they grant freedoms which copyright law alone does not provide. When accepted, they never limit or reduce existing exemptions in copyright laws.

Základní svobody

In order to be recognized as "free" under this definition, a license must grant the following freedoms without limitation:

 • The freedom to use and perform the work: The licensee must be allowed to make any use, private or public, of the work. For kinds of works where it is relevant, this freedom should include all derived uses ("related rights") such as performing or interpreting the work. There must be no exception regarding, for example, political or religious considerations.
 • The freedom to study the work and apply the information: The licensee must be allowed to examine the work and to use the knowledge gained from the work in any way. The license may not, for example, restrict "reverse engineering".
 • The freedom to redistribute copies: Copies may be sold, swapped or given away for free, as part of a larger work, a collection, or independently. There must be no limit on the amount of information that can be copied. There must also not be any limit on who can copy the information or on where the information can be copied.
 • The freedom to distribute derivative works: In order to give everyone the ability to improve upon a work, the license must not limit the freedom to distribute a modified version (or, for physical works, a work somehow derived from the original), regardless of the intent and purpose of such modifications. However, some restrictions may be applied to protect these essential freedoms or the attribution of authors (see below).

Přípustná omezení

Not all restrictions on the use or distribution of works impede essential freedoms. In particular, requirements for attribution, for symmetric collaboration (i.e., "copyleft"), and for the protection of essential freedom are considered permissible restrictions.

Definice Svobodných kulturních děl

In order to be considered free, a work must be covered by a Free Culture License, or its legal status must provide the same essential freedoms enumerated above. It is not, however, a sufficient condition. Indeed, a specific work may be non-free in other ways that restrict the essential freedoms. These are the additional conditions in order for a work to be considered free:

 • Availability of source data: Where a final work has been obtained through the compilation or processing of a source file or multiple source files, all underlying source data should be available alongside the work itself under the same conditions. This can be the score of a musical composition, the models used in a 3D scene, the data of a scientific publication, the source code of a computer application, or any other such information.
 • Use of a free format: For digital files, the format in which the work is made available should not be protected by patents, unless a world-wide, unlimited and irrevocable royalty-free grant is given to make use of the patented technology. While non-free formats may sometimes be used for practical reasons, a free format copy must be available for the work to be considered free.
 • No technical restrictions: The work must be available in a form where no technical measures are used to limit the freedoms enumerated above.
 • No other restrictions or limitations: The work itself must not be covered by legal restrictions (patents, contracts, etc.) or limitations (such as privacy rights) which would impede the freedoms enumerated above. A work may make use of existing legal exemptions to copyright (in order to cite copyrighted works), though only the portions of it which are unambiguously free constitute a free work.

In other words, whenever the user of a work cannot legally or practically exercise his or her basic freedoms, the work cannot be considered and should not be called "free."

Související texty

 • See Licenses for discussion of individual licenses, and whether they meet this definition or not.
 • See History for acknowledgments and background on this definition.
 • See the FAQ for some questions and answers.
 • See Portal:Index for topic-specific pages about free cultural works.

Číslování verzí

New versions of this definition shall be released as soon as a consensus (achieved directly or through a vote, as per the authoring process) has developed around suggested changes. Numbering shall be 0.x for initial draft releases, 1.x, 2.x .. for major releases, x.1, x.2 .. for minor releases. A minor release is made when the text is modified in ways which do not have an impact on the scope of existing or hypothetical licenses covered by this definition.