Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Difference between revisions of "Definition/Ca"

From Definition of Free Cultural Works
Jump to navigation Jump to search
m (Reverted edits by 184.107.155.35 (talk) to last revision by Mormegil)
m (Protected "Definition/Ca": Excessive vandalism ([edit=autoconfirmed] (expires 14:47, 20 July 2011 (UTC)) [move=sysop] (indefinite)))

Revision as of 15:47, 20 June 2011

Versió estable
Aquesta és la versió estable 1.1 de la Definició. El número de versió s'actualitzarà a mesura que la definició evolucioni. La versió editable de la definició es pot trobar a Definition/Unstable. Vegeu authoring process per a més informació, i la pàgina translations si voleu fer una versió en una altra llengua.

Resum

Aquest document defineix les «obres culturals lliures» com les obres o expressions que lliurement es poden estudiar, aplicar, copiar o modificar, per qualsevol, per a qualsevol propòsit. També descriu certes restriccions permissibles que respecten o protegeixen aquestes llibertats essencials. La definició distingeix entre obres lliures i llicències lliures que es poden utilitzar per protegir legalment l'estatus d'una obra lliure. La definició mateixa no és una llicència; és una eina per determinar si una obra o llicència es pot considerar «lliure».

Preàmbul

Els avenços socials i tecnològics fan possible que una part creixent de la humanitat pugui accedir, crear, modificar, publicar i distribuir diverses tipus d'obres —artístiques, materials científics i educatius, programari, articles— en resum: tot allò que es pot publicar en format digital. S'han constituït moltes comunitats per exercir aquestes noves possibilitats i crear un patrimoni d'obres de reutilització col·lectiva.

La majoria dels autors, de qualsevol camp d'activitat i tant afeccionats com professionals, tenen un interès genuí a afavorir un ecosistema on les obres es puguin difondre, utilitzar de nou i modificar de manera creativa. Com més fàcil sigui la reutilització i modificació de les obres, més riques seran les nostres cultures.

Per garantir el bon funcionament d'aquest ecosistema, les obres d'autor haurien de ser lliures, i per llibertat entenem:

 • la llibertat d'utilitzar l'obra i gaudir dels beneficis del seu ús
 • la llibertat per estudiar l'obra i aplicar el coneixement adquirit amb ella
 • la llibertat per fer i redistribuir còpies, totals o parcials, de la informació o expressió
 • la llibertat per fer canvis i millores, i per distribuir les obres derivades

Si els autors no prenen cap acció, les seves obres queden protegides per les lleis existents sobre drets d'autor, que limiten estrictament el que altres poden i no poden fer. Els autors poden fer que les seves obres siguin lliures escollint un dels diferents documents legals coneguts com a llicències. Per un autor, alliberar la seva obra sota una llicència lliure no significa que perdi tots els seus drets, sinó que concedeix a tothom les llibertats esmentades anteriorment.

És important que qualsevol obra que pretengui ser lliure proporcioni, en la pràctica i sense cap risc, les esmentades llibertats. És per això que a continuació donem una definició de llibertat precisa per llicències i per obres d'autor.

Identificació d'obres culturals lliures

Això és la definició d'obres culturals lliures i us animem a que, en descriure la vostra obra, feu referència a aquesta definició dient, per exemple, «Aquesta és una obra alliberada segons la definició d'obres culturals lliures». Si no us convenç l'expressió «obra cultural lliure» podeu utilitzar el genèric «contingut lliure», o en el seu lloc referir-vos a algun dels moviments existents que expressen llibertats similars en contexts més específics. També us animem a utilitzar els logotips i icones d'obres culturals lliures, que són de domini públic.

Tingueu present que tal identificació de fet no atorga els drets descrits en aquesta definició. Per a que la vostra obra sigui veritablement lliure ha d'utilitzar alguna de les llicències de cultura lliure o ser de domini públic.

Us recomanem que no utilitzeu altres termes per identificar obres culturals lliures que no transmetin una definició clara de llibertat, com «contingut obert» o «accés obert». Aquestes expressions s'utilitzen sovint per referir-se a contingut que està disponible sota termes «menys restrictius» que els de les lleis existents de drets d'autor, o fins i tot per a obres que simplement estan «disponibles al web».

Definició de les llicències de cultura lliure

Les llicències són instruments legals a través dels quals el titular de certs drets legals pot transferir aquests drets a tercers. Les llicències de cultura lliure no eliminen cap dret; la seva acceptació és sempre opcional i, en cas de fer-ho, concedeixen llibertats que les lleis de drets d'autor per sí soles no proporcionen. Acceptant-les mai no limiten o redueixen les exempcions legals existents.

Llibertats essencials

Per a que una llicència sigui reconeguda com a «lliure» segons aquesta definició, ha de concedir les següents llibertats sense restriccions:

 • La llibertat d'utilitzar i representar l'obra: Ha de permetre que el concessionari pugui fer qualsevol ús, privat o públic, de l'obra. Per a tipus d'obres on sigui pertinent, aquesta llibertat hauria d'incloure tots els usos derivats («drets veïns») com representar o interpretar l'obra. No pot existir cap excepció quant a, per exemple, consideracions polítiques o religioses.
 • La llibertat d'estudiar l'obra i aplicar la informació: Ha de permetre que el concessionari pugui examinar l'obra i utilitzar de qualsevol manera el coneixement adquirit amb ella. La llicència no pot, per exemple, restringir l'«enginyeria inversa».
 • La llibertat per redistribuir còpies: Les còpies s'han de poder vendre, intercanviar o oferir de franc, com part d'una obra més gran, una recopilació o independentment. No hi pot haver cap límit en la quantitat d'informació que es pot copiar. Tampoc no hi pot haver cap limitació sobre qui pot copiar la informació o on es pot copiar.
 • La llibertat de distribuir obres derivades: Per donar la possibilitat a tothom de millorar l'obra, la llicència no pot de limitar la llibertat de distribuir una versió modificada (o, per a obres físiques, una obra d'alguna manera derivada de l'original), sense tenir en compte la intenció i propòsit de tals modificacions. Tanmateix, algunes restriccions es poden aplicar per protegir aquestes llibertats essencials o l'atribució dels autors (vegeu més avall).

Restriccions permissibles

No totes les restriccions de l'ús o distribució d'obres obstaculitzen les llibertats essencials. En particular, els requisits d'atribució, de col·laboració recíproca (per exemple «copyleft») i de protecció de llibertat essencial, es consideren restriccions permissibles.

Definició de les obres culturals lliures

Per a ser considerada lliure, una obra ha d'estar coberta per una llicència de cultura lliure, o la seva situació jurídica ha de proporcionar les mateixes llibertats essencials enumerades més amunt. No és, tanmateix, una condició suficient. En efecte, una obra determinada pot ser no lliure en un altre aspecte que restringeixi les llibertats essencials. Aquestes són les condicions addicionals per a que una obra es consideri lliure:

 • Disponibilitat de les dades font: Quan una obra final s'ha obtingut per compilació o processament d'un o diversos fitxers font, totes les dades font subjacents haurien d'estar disponibles juntament amb l'obra mateixa i sota les mateixes condicions. Això pot ser una partitura d'una composició musical, els models utilitzats en una escena 3D, les dades d'una publicació científica, el codi font d'una aplicació informàtica, o qualsevol altra informació similar.
 • Utilització d'un format lliure: Per a fitxers digitals, el format en el que es fa disponible l'obra no hauria d'estar protegit per patents, llevat que es concedeixi una autorització lliure de càrrecs d'àmbit mundial, il·limitada i irrevocable per fer ús de la tecnologia patentada. Tot i que els formats no lliures es poden utilitzar a vegades per raons pràctiques, hi ha d'haver disponible una còpia en format lliure per a que l'obra es consideri lliure.
 • Sense restriccions tècniques: L'obra ha d'estar disponible de forma que no s'utilitzi cap mesura tècnica per limitar les llibertats enumerades més amunt.
 • Cap altra restricció o limitació: L'obra mateixa no ha de ser coberta per restriccions legals (patents, contractes, etc.) o limitacions (com drets d'intimitat) que obstaculitzarien les llibertats enumerades més amunt. Una obra pot fer ús d'exempcions legals existents als drets d'autor (per a citar obres amb drets reservats), però només les parts que siguin inequívocament lliures constitueixen una obra lliure.

En altres paraules, quan l'usuari d'una obra no pugui legalment o pràcticament exercir les seves llibertats bàsiques, l'obra no es pot considerar ni s'hauria d'anomenar «lliure».

Vegeu també

 • Vegeu Llicències per a l'anàlisi de llicències individuals, i si compleixen aquesta definició o no.
 • Vegeu Historial per als reconeixements i antecedents d'aquesta definició.
 • Vegeu les PMF per a algunes preguntes i respostes.
 • Vegeu Portal:Index per a pàgines temàtiques sobre obres culturals lliures.

Versions

Les noves versions d'aquesta definició es publicaran tan aviat com s'hagi establert un consens (aconseguit directament o a través d'una votació, segons el procés de creació) al voltant de canvis suggerits. La numeració serà 0.x per a les versions preparatòries, 1.x, 2.x, ... per a les versions principals, x.1, x.2, ... per a les versions menors. Es publica una versió menor quan el text modificat no té impacte en el camp de llicències existents o hipotètiques cobertes per aquesta definició.