Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Abuse filter log

Abuse Filter navigation (Home | Recent filter changes | Examine past edits | Abuse log)
Jump to navigation Jump to search
Details for log entry 190,766

03:18, 25 November 2020: Humberto6194 (talk | contribs) triggered filter 2, performing the action "edit" on User:Humberto6194. Actions taken: Warn; Filter description: Creating a large userpage with external links (examine)

Changes made in edit

 
+
Đứng Top 11 Địa Chỉ Cung Cấp Vòng Đá Phong Thủy Uy Tín Nhất Trên Tphcm<br>Vòng tay thạch [https://thienco.vn/vong-tay-da-thach-anh-tim-mix-bac-da-aquamarine/  vòngda thach anh tim mix bac da aquamarine] tóc blue mix tỳ hưu tệ bạc S925 Đem vòng đá thạch anh tóc blue có khả năng hấp thụ những tia rất tím, các tia bức xạ chống ngừa sự lão hóa usd chữa các triệu chứng về da. Ngăn rụng tóc, tốt và chất lượng mang lại tim mạch. Trợ Giúp tuần hoàn máu, tuyến nội máu với con đường thượng thận.<br>Tâm có an thì mức độ khỏe mới ổn định, khoảng nhìn mới vươn xa sở dĩ thật hiện những kế hoạch to lao. Vòng tay đá obsidian kết vừa lòng cùng với ngọc Dzi blue Tam mắt được xem là lá bùa hộ phong thủy để giúp mang lại con cái con người nhấn ra được các mặt yếu hèn kém của mình.<br>Với năng khối lượng hoàn hảo nhằm mục đích mang lại 1 chiếc vòng [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-mat-ho-xanh-la-charm-ong/ vong tay phong thuy da mat ho xanh la charm ong] trả hảo nhất. [http://www.internetbillboards.net/?s=T%E1%BA%A5t%20C%E1%BA%A3 Tất Cả] sản phẩm được đáp ứng ra bởi vì Phong Thuỷ Ngọc An phần đông đc tẩy uế lấy lại năng lượng, tận hưởng chế độ bảo hành lên đến [http://www.blogher.com/search/apachesolr_search/Tam%20n%C4%83m Tam năm] Thông tin đưa ra ngày tiết xin liên hệ: Vòng tay đá Đá mặt trăng với ý nghĩa tiếp thụ với hấp dẫn tình <br>Nothing to write about myself at all.<br>Yes! Im a part of this community.<br>I just hope I'm useful in one way here.<br>|<br>Name: Leandra Nealey<br>My age: 24 years old<br>Country: Belgium<br>Town: Haillot <br>Postal code: 5351<br>Street: Rue Fouramont 140<br>|<br>I am 22 years old and my name is Leandra Nealey. I life in Haillot (Belgium).<br>|<br>I’m Leandra from Haillot studying Educational Studies. I did my schooling, secured 75% and hope to find someone with same interests in Tennis.<br>|<br>I like Tennis. Appears boring? Not at all!<br>I also  try to learn Spanish in my free time. <br>|<br>My name is Leandra (21 years old) and my hobbies are Kayaking and Nordic skating.<br>|<br>Hello! I am Leandra. I am satisfied that I can unify to the entire world. I live in Belgium, in the south region. I dream to see the different nations, to obtain acquainted with fascinating people.<br>|<br>I'm Leandra (22) from Haillot, Belgium. <br>I'm learning Spanish literature at a local high school and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a the office.<br>|<br>Hi! <br>My name is Leandra and I'm a 26 years old boy from Belgium.<br>|<br>Hello! My name is Leandra. <br>It is a little about myself: I live in Belgium, my city of Haillot. <br>It's called often Eastern or cultural capital of WNA. I've married 1 years ago.<br>I have 2 children - a son (Elane) and the daughter (Yukiko). We all like Tennis.<br>|<br>Hello! <br>I'm Spanish male :). <br>I really love Tennis!<br>|<br>Hello from Belgium. I'm glad to be here. My first name is Leandra. <br>I live in a city called Haillot in western Belgium.<br>I was also born in Haillot 40 years ago. Married in October year 2010. I'm working at the post office.<br>|<br>My name is Leandra Nealey but everybody calls me Leandra. I'm from Belgium. I'm studying at the college (1st year) and I play the Guitar for 9 years. Usually I choose music from my famous films ;). <br>I have two sister. I like Vintage car, watching movies and Air sports.<br>|<br>I'm a 34 years old and work at the university (Educational Studies).<br>In my spare time I teach myself Spanish. I have been  there and look forward to go there sometime in the future. I like to read, preferably on my kindle. I like to watch Arrested Development and Bones as well as documentaries about nature. I love Tennis.<br>|<br>I'm Leandra and I live in Haillot. <br>I'm interested in Educational Studies, Tennis and Spanish art. I like to travel and watching 2 Broke Girls.<br>|<br>I'm Leandra and I live with my husband and our three children in Haillot, in the WNA south area. My hobbies are Cooking, Musical instruments and Record collecting.<br>|<br>Hello, I'm Leandra, a 28 year old from Haillot, Belgium.<br>My hobbies include (but are not limited to) Fantasy Football, Basketball and watching 2 Broke Girls.<br>|<br>Hi there! :) My name is Leandra, I'm a student studying Educational Studies from Haillot, Belgium.<br>|<br>I'm Leandra and I live in a seaside city in northern Belgium, Haillot. I'm 35 and I'm will soon finish my study at Educational Studies.<br>|<br>I am Leandra from Haillot. I am learning to play the Guitar. Other hobbies are Tennis.<br>|<br>I'm Leandra and was born on 4 October 1971. My hobbies are Exhibition Drill and Locksport.<br>|<br>My name is Leandra and I am studying Earth Sciences and Biochemistry at Haillot / Belgium.  <br>}

Action parameters

VariableValue
Edit count of the user (user_editcount)
0
Name of the user account (user_name)
Humberto6194
Age of the user account (user_age)
344831
Page ID (page_id)
0
Page namespace (page_namespace)
2
Page title (without namespace) (page_title)
Humberto6194
Full page title (page_prefixedtitle)
User:Humberto6194
Action (action)
edit
Edit summary/reason (summary)
Old content model (old_content_model)
New content model (new_content_model)
wikitext
Old page wikitext, before the edit (old_wikitext)
New page wikitext, after the edit (new_wikitext)
Đứng Top 11 Địa Chỉ Cung Cấp Vòng Đá Phong Thủy Uy Tín Nhất Trên Tphcm<br>Vòng tay thạch [https://thienco.vn/vong-tay-da-thach-anh-tim-mix-bac-da-aquamarine/ vòngda thach anh tim mix bac da aquamarine] tóc blue mix tỳ hưu tệ bạc S925 Đem vòng đá thạch anh tóc blue có khả năng hấp thụ những tia rất tím, các tia bức xạ chống ngừa sự lão hóa usd chữa các triệu chứng về da. Ngăn rụng tóc, tốt và chất lượng mang lại tim mạch. Trợ Giúp tuần hoàn máu, tuyến nội máu với con đường thượng thận.<br>Tâm có an thì mức độ khỏe mới ổn định, khoảng nhìn mới vươn xa sở dĩ thật hiện những kế hoạch to lao. Vòng tay đá obsidian kết vừa lòng cùng với ngọc Dzi blue Tam mắt được xem là lá bùa hộ phong thủy để giúp mang lại con cái con người nhấn ra được các mặt yếu hèn kém của mình.<br>Với năng khối lượng hoàn hảo nhằm mục đích mang lại 1 chiếc vòng [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-mat-ho-xanh-la-charm-ong/ vong tay phong thuy da mat ho xanh la charm ong] trả hảo nhất. [http://www.internetbillboards.net/?s=T%E1%BA%A5t%20C%E1%BA%A3 Tất Cả] sản phẩm được đáp ứng ra bởi vì Phong Thuỷ Ngọc An phần đông đc tẩy uế lấy lại năng lượng, tận hưởng chế độ bảo hành lên đến [http://www.blogher.com/search/apachesolr_search/Tam%20n%C4%83m Tam năm] Thông tin đưa ra ngày tiết xin liên hệ: Vòng tay đá Đá mặt trăng với ý nghĩa tiếp thụ với hấp dẫn tình <br>Nothing to write about myself at all.<br>Yes! Im a part of this community.<br>I just hope I'm useful in one way here.<br>|<br>Name: Leandra Nealey<br>My age: 24 years old<br>Country: Belgium<br>Town: Haillot <br>Postal code: 5351<br>Street: Rue Fouramont 140<br>|<br>I am 22 years old and my name is Leandra Nealey. I life in Haillot (Belgium).<br>|<br>I’m Leandra from Haillot studying Educational Studies. I did my schooling, secured 75% and hope to find someone with same interests in Tennis.<br>|<br>I like Tennis. Appears boring? Not at all!<br>I also try to learn Spanish in my free time. <br>|<br>My name is Leandra (21 years old) and my hobbies are Kayaking and Nordic skating.<br>|<br>Hello! I am Leandra. I am satisfied that I can unify to the entire world. I live in Belgium, in the south region. I dream to see the different nations, to obtain acquainted with fascinating people.<br>|<br>I'm Leandra (22) from Haillot, Belgium. <br>I'm learning Spanish literature at a local high school and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a the office.<br>|<br>Hi! <br>My name is Leandra and I'm a 26 years old boy from Belgium.<br>|<br>Hello! My name is Leandra. <br>It is a little about myself: I live in Belgium, my city of Haillot. <br>It's called often Eastern or cultural capital of WNA. I've married 1 years ago.<br>I have 2 children - a son (Elane) and the daughter (Yukiko). We all like Tennis.<br>|<br>Hello! <br>I'm Spanish male :). <br>I really love Tennis!<br>|<br>Hello from Belgium. I'm glad to be here. My first name is Leandra. <br>I live in a city called Haillot in western Belgium.<br>I was also born in Haillot 40 years ago. Married in October year 2010. I'm working at the post office.<br>|<br>My name is Leandra Nealey but everybody calls me Leandra. I'm from Belgium. I'm studying at the college (1st year) and I play the Guitar for 9 years. Usually I choose music from my famous films ;). <br>I have two sister. I like Vintage car, watching movies and Air sports.<br>|<br>I'm a 34 years old and work at the university (Educational Studies).<br>In my spare time I teach myself Spanish. I have been there and look forward to go there sometime in the future. I like to read, preferably on my kindle. I like to watch Arrested Development and Bones as well as documentaries about nature. I love Tennis.<br>|<br>I'm Leandra and I live in Haillot. <br>I'm interested in Educational Studies, Tennis and Spanish art. I like to travel and watching 2 Broke Girls.<br>|<br>I'm Leandra and I live with my husband and our three children in Haillot, in the WNA south area. My hobbies are Cooking, Musical instruments and Record collecting.<br>|<br>Hello, I'm Leandra, a 28 year old from Haillot, Belgium.<br>My hobbies include (but are not limited to) Fantasy Football, Basketball and watching 2 Broke Girls.<br>|<br>Hi there! :) My name is Leandra, I'm a student studying Educational Studies from Haillot, Belgium.<br>|<br>I'm Leandra and I live in a seaside city in northern Belgium, Haillot. I'm 35 and I'm will soon finish my study at Educational Studies.<br>|<br>I am Leandra from Haillot. I am learning to play the Guitar. Other hobbies are Tennis.<br>|<br>I'm Leandra and was born on 4 October 1971. My hobbies are Exhibition Drill and Locksport.<br>|<br>My name is Leandra and I am studying Earth Sciences and Biochemistry at Haillot / Belgium. <br>}
Unified diff of changes made by edit (edit_diff)
@@ -1,0 +1,1 @@ +Đứng Top 11 Địa Chỉ Cung Cấp Vòng Đá Phong Thủy Uy Tín Nhất Trên Tphcm<br>Vòng tay thạch [https://thienco.vn/vong-tay-da-thach-anh-tim-mix-bac-da-aquamarine/ vòngda thach anh tim mix bac da aquamarine] tóc blue mix tỳ hưu tệ bạc S925 Đem vòng đá thạch anh tóc blue có khả năng hấp thụ những tia rất tím, các tia bức xạ chống ngừa sự lão hóa usd chữa các triệu chứng về da. Ngăn rụng tóc, tốt và chất lượng mang lại tim mạch. Trợ Giúp tuần hoàn máu, tuyến nội máu với con đường thượng thận.<br>Tâm có an thì mức độ khỏe mới ổn định, khoảng nhìn mới vươn xa sở dĩ thật hiện những kế hoạch to lao. Vòng tay đá obsidian kết vừa lòng cùng với ngọc Dzi blue Tam mắt được xem là lá bùa hộ phong thủy để giúp mang lại con cái con người nhấn ra được các mặt yếu hèn kém của mình.<br>Với năng khối lượng hoàn hảo nhằm mục đích mang lại 1 chiếc vòng [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-mat-ho-xanh-la-charm-ong/ vong tay phong thuy da mat ho xanh la charm ong] trả hảo nhất. [http://www.internetbillboards.net/?s=T%E1%BA%A5t%20C%E1%BA%A3 Tất Cả] sản phẩm được đáp ứng ra bởi vì Phong Thuỷ Ngọc An phần đông đc tẩy uế lấy lại năng lượng, tận hưởng chế độ bảo hành lên đến [http://www.blogher.com/search/apachesolr_search/Tam%20n%C4%83m Tam năm] Thông tin đưa ra ngày tiết xin liên hệ: Vòng tay đá Đá mặt trăng với ý nghĩa tiếp thụ với hấp dẫn tình <br>Nothing to write about myself at all.<br>Yes! Im a part of this community.<br>I just hope I'm useful in one way here.<br>|<br>Name: Leandra Nealey<br>My age: 24 years old<br>Country: Belgium<br>Town: Haillot <br>Postal code: 5351<br>Street: Rue Fouramont 140<br>|<br>I am 22 years old and my name is Leandra Nealey. I life in Haillot (Belgium).<br>|<br>I’m Leandra from Haillot studying Educational Studies. I did my schooling, secured 75% and hope to find someone with same interests in Tennis.<br>|<br>I like Tennis. Appears boring? Not at all!<br>I also try to learn Spanish in my free time. <br>|<br>My name is Leandra (21 years old) and my hobbies are Kayaking and Nordic skating.<br>|<br>Hello! I am Leandra. I am satisfied that I can unify to the entire world. I live in Belgium, in the south region. I dream to see the different nations, to obtain acquainted with fascinating people.<br>|<br>I'm Leandra (22) from Haillot, Belgium. <br>I'm learning Spanish literature at a local high school and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a the office.<br>|<br>Hi! <br>My name is Leandra and I'm a 26 years old boy from Belgium.<br>|<br>Hello! My name is Leandra. <br>It is a little about myself: I live in Belgium, my city of Haillot. <br>It's called often Eastern or cultural capital of WNA. I've married 1 years ago.<br>I have 2 children - a son (Elane) and the daughter (Yukiko). We all like Tennis.<br>|<br>Hello! <br>I'm Spanish male :). <br>I really love Tennis!<br>|<br>Hello from Belgium. I'm glad to be here. My first name is Leandra. <br>I live in a city called Haillot in western Belgium.<br>I was also born in Haillot 40 years ago. Married in October year 2010. I'm working at the post office.<br>|<br>My name is Leandra Nealey but everybody calls me Leandra. I'm from Belgium. I'm studying at the college (1st year) and I play the Guitar for 9 years. Usually I choose music from my famous films ;). <br>I have two sister. I like Vintage car, watching movies and Air sports.<br>|<br>I'm a 34 years old and work at the university (Educational Studies).<br>In my spare time I teach myself Spanish. I have been there and look forward to go there sometime in the future. I like to read, preferably on my kindle. I like to watch Arrested Development and Bones as well as documentaries about nature. I love Tennis.<br>|<br>I'm Leandra and I live in Haillot. <br>I'm interested in Educational Studies, Tennis and Spanish art. I like to travel and watching 2 Broke Girls.<br>|<br>I'm Leandra and I live with my husband and our three children in Haillot, in the WNA south area. My hobbies are Cooking, Musical instruments and Record collecting.<br>|<br>Hello, I'm Leandra, a 28 year old from Haillot, Belgium.<br>My hobbies include (but are not limited to) Fantasy Football, Basketball and watching 2 Broke Girls.<br>|<br>Hi there! :) My name is Leandra, I'm a student studying Educational Studies from Haillot, Belgium.<br>|<br>I'm Leandra and I live in a seaside city in northern Belgium, Haillot. I'm 35 and I'm will soon finish my study at Educational Studies.<br>|<br>I am Leandra from Haillot. I am learning to play the Guitar. Other hobbies are Tennis.<br>|<br>I'm Leandra and was born on 4 October 1971. My hobbies are Exhibition Drill and Locksport.<br>|<br>My name is Leandra and I am studying Earth Sciences and Biochemistry at Haillot / Belgium. <br>}
New page size (new_size)
5060
Old page size (old_size)
0
Lines added in edit (added_lines)
Đứng Top 11 Địa Chỉ Cung Cấp Vòng Đá Phong Thủy Uy Tín Nhất Trên Tphcm<br>Vòng tay thạch [https://thienco.vn/vong-tay-da-thach-anh-tim-mix-bac-da-aquamarine/ vòngda thach anh tim mix bac da aquamarine] tóc blue mix tỳ hưu tệ bạc S925 Đem vòng đá thạch anh tóc blue có khả năng hấp thụ những tia rất tím, các tia bức xạ chống ngừa sự lão hóa usd chữa các triệu chứng về da. Ngăn rụng tóc, tốt và chất lượng mang lại tim mạch. Trợ Giúp tuần hoàn máu, tuyến nội máu với con đường thượng thận.<br>Tâm có an thì mức độ khỏe mới ổn định, khoảng nhìn mới vươn xa sở dĩ thật hiện những kế hoạch to lao. Vòng tay đá obsidian kết vừa lòng cùng với ngọc Dzi blue Tam mắt được xem là lá bùa hộ phong thủy để giúp mang lại con cái con người nhấn ra được các mặt yếu hèn kém của mình.<br>Với năng khối lượng hoàn hảo nhằm mục đích mang lại 1 chiếc vòng [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-mat-ho-xanh-la-charm-ong/ vong tay phong thuy da mat ho xanh la charm ong] trả hảo nhất. [http://www.internetbillboards.net/?s=T%E1%BA%A5t%20C%E1%BA%A3 Tất Cả] sản phẩm được đáp ứng ra bởi vì Phong Thuỷ Ngọc An phần đông đc tẩy uế lấy lại năng lượng, tận hưởng chế độ bảo hành lên đến [http://www.blogher.com/search/apachesolr_search/Tam%20n%C4%83m Tam năm] Thông tin đưa ra ngày tiết xin liên hệ: Vòng tay đá Đá mặt trăng với ý nghĩa tiếp thụ với hấp dẫn tình <br>Nothing to write about myself at all.<br>Yes! Im a part of this community.<br>I just hope I'm useful in one way here.<br>|<br>Name: Leandra Nealey<br>My age: 24 years old<br>Country: Belgium<br>Town: Haillot <br>Postal code: 5351<br>Street: Rue Fouramont 140<br>|<br>I am 22 years old and my name is Leandra Nealey. I life in Haillot (Belgium).<br>|<br>I’m Leandra from Haillot studying Educational Studies. I did my schooling, secured 75% and hope to find someone with same interests in Tennis.<br>|<br>I like Tennis. Appears boring? Not at all!<br>I also try to learn Spanish in my free time. <br>|<br>My name is Leandra (21 years old) and my hobbies are Kayaking and Nordic skating.<br>|<br>Hello! I am Leandra. I am satisfied that I can unify to the entire world. I live in Belgium, in the south region. I dream to see the different nations, to obtain acquainted with fascinating people.<br>|<br>I'm Leandra (22) from Haillot, Belgium. <br>I'm learning Spanish literature at a local high school and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a the office.<br>|<br>Hi! <br>My name is Leandra and I'm a 26 years old boy from Belgium.<br>|<br>Hello! My name is Leandra. <br>It is a little about myself: I live in Belgium, my city of Haillot. <br>It's called often Eastern or cultural capital of WNA. I've married 1 years ago.<br>I have 2 children - a son (Elane) and the daughter (Yukiko). We all like Tennis.<br>|<br>Hello! <br>I'm Spanish male :). <br>I really love Tennis!<br>|<br>Hello from Belgium. I'm glad to be here. My first name is Leandra. <br>I live in a city called Haillot in western Belgium.<br>I was also born in Haillot 40 years ago. Married in October year 2010. I'm working at the post office.<br>|<br>My name is Leandra Nealey but everybody calls me Leandra. I'm from Belgium. I'm studying at the college (1st year) and I play the Guitar for 9 years. Usually I choose music from my famous films ;). <br>I have two sister. I like Vintage car, watching movies and Air sports.<br>|<br>I'm a 34 years old and work at the university (Educational Studies).<br>In my spare time I teach myself Spanish. I have been there and look forward to go there sometime in the future. I like to read, preferably on my kindle. I like to watch Arrested Development and Bones as well as documentaries about nature. I love Tennis.<br>|<br>I'm Leandra and I live in Haillot. <br>I'm interested in Educational Studies, Tennis and Spanish art. I like to travel and watching 2 Broke Girls.<br>|<br>I'm Leandra and I live with my husband and our three children in Haillot, in the WNA south area. My hobbies are Cooking, Musical instruments and Record collecting.<br>|<br>Hello, I'm Leandra, a 28 year old from Haillot, Belgium.<br>My hobbies include (but are not limited to) Fantasy Football, Basketball and watching 2 Broke Girls.<br>|<br>Hi there! :) My name is Leandra, I'm a student studying Educational Studies from Haillot, Belgium.<br>|<br>I'm Leandra and I live in a seaside city in northern Belgium, Haillot. I'm 35 and I'm will soon finish my study at Educational Studies.<br>|<br>I am Leandra from Haillot. I am learning to play the Guitar. Other hobbies are Tennis.<br>|<br>I'm Leandra and was born on 4 October 1971. My hobbies are Exhibition Drill and Locksport.<br>|<br>My name is Leandra and I am studying Earth Sciences and Biochemistry at Haillot / Belgium. <br>}
Unix timestamp of change (timestamp)
1606270681