Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Abuse filter log

Abuse Filter navigation (Home | Recent filter changes | Examine past edits | Abuse log)
Jump to navigation Jump to search
Details for log entry 190,735

22:48, 24 November 2020: Humberto6194 (talk | contribs) triggered filter 2, performing the action "edit" on User:Humberto6194. Actions taken: Warn; Filter description: Creating a large userpage with external links (examine)

Changes made in edit

 
+
Đứng ĐầU 11 Địa Chỉ Cung Cấp Vòng Đá [https://thienco.vn/vong-co-phong-thuy-da-ho-phach-tre-em/ vong co phong thuy da ho phach tre em] Thủy Uy Tín Hàng Đầu Tại Tphcm<br>Vòng tay thạch anh tóc blue phối tỳ hưu bạc bẽo S925 Đem vòng đá thạch anh tóc blue xuất hiện khả năng hấp thụ những tia rất tím, các tia bức xạ ngăn đề phòng sự lão hóa vấn đề chữa trị các bệnh về da. Ngăn rụng tóc, đảm bảo mang đến tim mạch. Giúp tuần hoàn máu, tuyến nội máu và tuyến đường thượng thận.<br>Tâm xuất hiện an thì mức độ mạnh mới ổn định, khoảng trông mới vươn xa để thực hiện các kế hoạch to lao. [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-mat-ho-vang-12-ly/  vòng tay phong thủy da mat ho vang 12 ly] tay đá obsidian kết hòa hợp với ngọc Dzi blue Tam thị giác là lá bùa hộ phong thủy để giúp đến con người ta thừa nhận ra đc các phương diện yếu hèn không tốt của mình.<br>Với năng khối lượng hoàn hảo nhằm mục đích mang lại 1 chiếc vòng tay trả hảo nhất. Tất Cả sản phẩm đc cung cấp ra tại vì Phong Thuỷ Ngọc An đầy đủ đc tẩy uế rước lại năng lượng, hưởng trọn chế độ bảo hành lên tới 3 năm Thông tin chi máu xin liên hệ: [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-san-ho-12-ly-charm-ty-huu-tai-loc-bac-xi-vang/  vòng da san ho 12 ly charm ty huu tai loc bac xi vang] tay đá Đá mặt trăng cùng với ý nghĩa tiếp thụ và hấp dẫn tình <br>Not much to tell about me I think.<br>I enjoy of finally being a part of this community.<br>I really wish Im useful at all<br>|<br>My name: Gail Mintz<br>Age: 28<br>Country: United States<br>City: Allentown <br>Post code: 18109<br>Address: 941 Lost Creek Road<br>|<br>I am 23 years old and my name is Gail Mintz. I life in Allentown (United States).<br>|<br>I’m Gail from [http://www.wordreference.com/definition/Allentown Allentown] doing my final year engineering in Human Ecology. I did my schooling, secured 81% and hope to find someone with same interests in Petal collecting and pressing.<br>|<br>My hobby is mainly Petal collecting and pressing. Seems boring? Not!<br>I  try to learn Turkish in my free time. <br>|<br>My name is Gail (20 years old) and my hobbies are LARPing and Canoeing.<br>|<br>Hello! I am Gail. I smile that I could join to the entire globe. I live in United States, in the south region. I dream to visit the various nations, to obtain acquainted with interesting individuals.<br>|<br>I'm Gail (25) from Allentown, United States. <br>I'm learning Turkish literature at a local high school and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a post office.<br>|<br>Hi! <br>My name is Gail and I'm a 30 years old boy from Allentown.<br>|<br>Hi, everybody! My name is Gail. <br>It is a little about myself: I live in United States, my city of Allentown. <br>It's called often Eastern or cultural capital of PA. I've married 1 years ago.<br>I have two children - a son (Ramona) and the daughter (Britt). We all like Petal collecting and pressing.<br>|<br>Hello! <br>I'm Turkish male ;=). <br>I really like Petal collecting and [http://www.ourmidland.com/search/?q=pressing pressing]!<br>|<br>Hello from United States. I'm glad to came across you. My first name is Gail. <br>I live in a small city called Allentown in south United States.<br>I was also born in Allentown 28 years ago. Married in February 2004. I'm working at the the office.<br>|<br>My name's Gail Mintz but everybody calls me Gail. I'm from United States. I'm studying at the college (3rd year) and I play the Bass Guitar for 5 years. Usually I choose music from the famous films :D. <br>I have two sister. I like Metal detecting, watching TV (The Simpsons) and Cricket.<br>|<br>I'm a 37 years old and study at the college (Human Ecology).<br>In my spare time I teach myself Turkish. I've been twicethere and look forward to go there sometime near future. I like to read, preferably on my ipad. I really love to watch Arrested Development and American Dad as well as documentaries about anything technological. I enjoy Petal collecting and pressing.<br>|<br>I'm Gail and I live in Allentown. <br>I'm interested in Human Ecology, Petal collecting and pressing and Turkish art. I like travelling and reading fantasy.<br>|<br>I'm Gail and I live with my husband and our 2 children in Allentown, in the PA south part. My hobbies are Archery, Exhibition Drill and Chainmail making.<br>|<br>Hello, I'm Gail, a 18 year old from Allentown, United States.<br>My hobbies include (but are not limited to) Antiquing, Antiquing and watching The Simpsons.<br>|<br>Hi there! :) My name is Gail, I'm a student studying Human Ecology from Allentown, United States.<br>|<br>I'm Gail and I live in a seaside city in northern United States, Allentown. I'm 40 and I'm will soon finish my study at Human Ecology.<br>|<br>I am Gail from Allentown. I love to play Bass Guitar. Other hobbies are Petal collecting and pressing.<br>|<br>I am Gail and was born on 2 February 1979. My hobbies are Stamp collecting and Leaf collecting and pressing.<br>|<br>My name is Gail and I am studying Computer Science and Computing and Information Science at Allentown / United States.  <br>}

Action parameters

VariableValue
Edit count of the user (user_editcount)
0
Name of the user account (user_name)
Humberto6194
Age of the user account (user_age)
328633
Page ID (page_id)
0
Page namespace (page_namespace)
2
Page title (without namespace) (page_title)
Humberto6194
Full page title (page_prefixedtitle)
User:Humberto6194
Action (action)
edit
Edit summary/reason (summary)
Old content model (old_content_model)
New content model (new_content_model)
wikitext
Old page wikitext, before the edit (old_wikitext)
New page wikitext, after the edit (new_wikitext)
Đứng ĐầU 11 Địa Chỉ Cung Cấp Vòng Đá [https://thienco.vn/vong-co-phong-thuy-da-ho-phach-tre-em/ vong co phong thuy da ho phach tre em] Thủy Uy Tín Hàng Đầu Tại Tphcm<br>Vòng tay thạch anh tóc blue phối tỳ hưu bạc bẽo S925 Đem vòng đá thạch anh tóc blue xuất hiện khả năng hấp thụ những tia rất tím, các tia bức xạ ngăn đề phòng sự lão hóa vấn đề chữa trị các bệnh về da. Ngăn rụng tóc, đảm bảo mang đến tim mạch. Giúp tuần hoàn máu, tuyến nội máu và tuyến đường thượng thận.<br>Tâm xuất hiện an thì mức độ mạnh mới ổn định, khoảng trông mới vươn xa để thực hiện các kế hoạch to lao. [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-mat-ho-vang-12-ly/ vòng tay phong thủy da mat ho vang 12 ly] tay đá obsidian kết hòa hợp với ngọc Dzi blue Tam thị giác là lá bùa hộ phong thủy để giúp đến con người ta thừa nhận ra đc các phương diện yếu hèn không tốt của mình.<br>Với năng khối lượng hoàn hảo nhằm mục đích mang lại 1 chiếc vòng tay trả hảo nhất. Tất Cả sản phẩm đc cung cấp ra tại vì Phong Thuỷ Ngọc An đầy đủ đc tẩy uế rước lại năng lượng, hưởng trọn chế độ bảo hành lên tới 3 năm Thông tin chi máu xin liên hệ: [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-san-ho-12-ly-charm-ty-huu-tai-loc-bac-xi-vang/ vòng da san ho 12 ly charm ty huu tai loc bac xi vang] tay đá Đá mặt trăng cùng với ý nghĩa tiếp thụ và hấp dẫn tình <br>Not much to tell about me I think.<br>I enjoy of finally being a part of this community.<br>I really wish Im useful at all<br>|<br>My name: Gail Mintz<br>Age: 28<br>Country: United States<br>City: Allentown <br>Post code: 18109<br>Address: 941 Lost Creek Road<br>|<br>I am 23 years old and my name is Gail Mintz. I life in Allentown (United States).<br>|<br>I’m Gail from [http://www.wordreference.com/definition/Allentown Allentown] doing my final year engineering in Human Ecology. I did my schooling, secured 81% and hope to find someone with same interests in Petal collecting and pressing.<br>|<br>My hobby is mainly Petal collecting and pressing. Seems boring? Not!<br>I try to learn Turkish in my free time. <br>|<br>My name is Gail (20 years old) and my hobbies are LARPing and Canoeing.<br>|<br>Hello! I am Gail. I smile that I could join to the entire globe. I live in United States, in the south region. I dream to visit the various nations, to obtain acquainted with interesting individuals.<br>|<br>I'm Gail (25) from Allentown, United States. <br>I'm learning Turkish literature at a local high school and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a post office.<br>|<br>Hi! <br>My name is Gail and I'm a 30 years old boy from Allentown.<br>|<br>Hi, everybody! My name is Gail. <br>It is a little about myself: I live in United States, my city of Allentown. <br>It's called often Eastern or cultural capital of PA. I've married 1 years ago.<br>I have two children - a son (Ramona) and the daughter (Britt). We all like Petal collecting and pressing.<br>|<br>Hello! <br>I'm Turkish male ;=). <br>I really like Petal collecting and [http://www.ourmidland.com/search/?q=pressing pressing]!<br>|<br>Hello from United States. I'm glad to came across you. My first name is Gail. <br>I live in a small city called Allentown in south United States.<br>I was also born in Allentown 28 years ago. Married in February 2004. I'm working at the the office.<br>|<br>My name's Gail Mintz but everybody calls me Gail. I'm from United States. I'm studying at the college (3rd year) and I play the Bass Guitar for 5 years. Usually I choose music from the famous films :D. <br>I have two sister. I like Metal detecting, watching TV (The Simpsons) and Cricket.<br>|<br>I'm a 37 years old and study at the college (Human Ecology).<br>In my spare time I teach myself Turkish. I've been twicethere and look forward to go there sometime near future. I like to read, preferably on my ipad. I really love to watch Arrested Development and American Dad as well as documentaries about anything technological. I enjoy Petal collecting and pressing.<br>|<br>I'm Gail and I live in Allentown. <br>I'm interested in Human Ecology, Petal collecting and pressing and Turkish art. I like travelling and reading fantasy.<br>|<br>I'm Gail and I live with my husband and our 2 children in Allentown, in the PA south part. My hobbies are Archery, Exhibition Drill and Chainmail making.<br>|<br>Hello, I'm Gail, a 18 year old from Allentown, United States.<br>My hobbies include (but are not limited to) Antiquing, Antiquing and watching The Simpsons.<br>|<br>Hi there! :) My name is Gail, I'm a student studying Human Ecology from Allentown, United States.<br>|<br>I'm Gail and I live in a seaside city in northern United States, Allentown. I'm 40 and I'm will soon finish my study at Human Ecology.<br>|<br>I am Gail from Allentown. I love to play Bass Guitar. Other hobbies are Petal collecting and pressing.<br>|<br>I am Gail and was born on 2 February 1979. My hobbies are Stamp collecting and Leaf collecting and pressing.<br>|<br>My name is Gail and I am studying Computer Science and Computing and Information Science at Allentown / United States. <br>}
Unified diff of changes made by edit (edit_diff)
@@ -1,0 +1,1 @@ +Đứng ĐầU 11 Địa Chỉ Cung Cấp Vòng Đá [https://thienco.vn/vong-co-phong-thuy-da-ho-phach-tre-em/ vong co phong thuy da ho phach tre em] Thủy Uy Tín Hàng Đầu Tại Tphcm<br>Vòng tay thạch anh tóc blue phối tỳ hưu bạc bẽo S925 Đem vòng đá thạch anh tóc blue xuất hiện khả năng hấp thụ những tia rất tím, các tia bức xạ ngăn đề phòng sự lão hóa vấn đề chữa trị các bệnh về da. Ngăn rụng tóc, đảm bảo mang đến tim mạch. Giúp tuần hoàn máu, tuyến nội máu và tuyến đường thượng thận.<br>Tâm xuất hiện an thì mức độ mạnh mới ổn định, khoảng trông mới vươn xa để thực hiện các kế hoạch to lao. [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-mat-ho-vang-12-ly/ vòng tay phong thủy da mat ho vang 12 ly] tay đá obsidian kết hòa hợp với ngọc Dzi blue Tam thị giác là lá bùa hộ phong thủy để giúp đến con người ta thừa nhận ra đc các phương diện yếu hèn không tốt của mình.<br>Với năng khối lượng hoàn hảo nhằm mục đích mang lại 1 chiếc vòng tay trả hảo nhất. Tất Cả sản phẩm đc cung cấp ra tại vì Phong Thuỷ Ngọc An đầy đủ đc tẩy uế rước lại năng lượng, hưởng trọn chế độ bảo hành lên tới 3 năm Thông tin chi máu xin liên hệ: [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-san-ho-12-ly-charm-ty-huu-tai-loc-bac-xi-vang/ vòng da san ho 12 ly charm ty huu tai loc bac xi vang] tay đá Đá mặt trăng cùng với ý nghĩa tiếp thụ và hấp dẫn tình <br>Not much to tell about me I think.<br>I enjoy of finally being a part of this community.<br>I really wish Im useful at all<br>|<br>My name: Gail Mintz<br>Age: 28<br>Country: United States<br>City: Allentown <br>Post code: 18109<br>Address: 941 Lost Creek Road<br>|<br>I am 23 years old and my name is Gail Mintz. I life in Allentown (United States).<br>|<br>I’m Gail from [http://www.wordreference.com/definition/Allentown Allentown] doing my final year engineering in Human Ecology. I did my schooling, secured 81% and hope to find someone with same interests in Petal collecting and pressing.<br>|<br>My hobby is mainly Petal collecting and pressing. Seems boring? Not!<br>I try to learn Turkish in my free time. <br>|<br>My name is Gail (20 years old) and my hobbies are LARPing and Canoeing.<br>|<br>Hello! I am Gail. I smile that I could join to the entire globe. I live in United States, in the south region. I dream to visit the various nations, to obtain acquainted with interesting individuals.<br>|<br>I'm Gail (25) from Allentown, United States. <br>I'm learning Turkish literature at a local high school and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a post office.<br>|<br>Hi! <br>My name is Gail and I'm a 30 years old boy from Allentown.<br>|<br>Hi, everybody! My name is Gail. <br>It is a little about myself: I live in United States, my city of Allentown. <br>It's called often Eastern or cultural capital of PA. I've married 1 years ago.<br>I have two children - a son (Ramona) and the daughter (Britt). We all like Petal collecting and pressing.<br>|<br>Hello! <br>I'm Turkish male ;=). <br>I really like Petal collecting and [http://www.ourmidland.com/search/?q=pressing pressing]!<br>|<br>Hello from United States. I'm glad to came across you. My first name is Gail. <br>I live in a small city called Allentown in south United States.<br>I was also born in Allentown 28 years ago. Married in February 2004. I'm working at the the office.<br>|<br>My name's Gail Mintz but everybody calls me Gail. I'm from United States. I'm studying at the college (3rd year) and I play the Bass Guitar for 5 years. Usually I choose music from the famous films :D. <br>I have two sister. I like Metal detecting, watching TV (The Simpsons) and Cricket.<br>|<br>I'm a 37 years old and study at the college (Human Ecology).<br>In my spare time I teach myself Turkish. I've been twicethere and look forward to go there sometime near future. I like to read, preferably on my ipad. I really love to watch Arrested Development and American Dad as well as documentaries about anything technological. I enjoy Petal collecting and pressing.<br>|<br>I'm Gail and I live in Allentown. <br>I'm interested in Human Ecology, Petal collecting and pressing and Turkish art. I like travelling and reading fantasy.<br>|<br>I'm Gail and I live with my husband and our 2 children in Allentown, in the PA south part. My hobbies are Archery, Exhibition Drill and Chainmail making.<br>|<br>Hello, I'm Gail, a 18 year old from Allentown, United States.<br>My hobbies include (but are not limited to) Antiquing, Antiquing and watching The Simpsons.<br>|<br>Hi there! :) My name is Gail, I'm a student studying Human Ecology from Allentown, United States.<br>|<br>I'm Gail and I live in a seaside city in northern United States, Allentown. I'm 40 and I'm will soon finish my study at Human Ecology.<br>|<br>I am Gail from Allentown. I love to play Bass Guitar. Other hobbies are Petal collecting and pressing.<br>|<br>I am Gail and was born on 2 February 1979. My hobbies are Stamp collecting and Leaf collecting and pressing.<br>|<br>My name is Gail and I am studying Computer Science and Computing and Information Science at Allentown / United States. <br>}
New page size (new_size)
5403
Old page size (old_size)
0
Lines added in edit (added_lines)
Đứng ĐầU 11 Địa Chỉ Cung Cấp Vòng Đá [https://thienco.vn/vong-co-phong-thuy-da-ho-phach-tre-em/ vong co phong thuy da ho phach tre em] Thủy Uy Tín Hàng Đầu Tại Tphcm<br>Vòng tay thạch anh tóc blue phối tỳ hưu bạc bẽo S925 Đem vòng đá thạch anh tóc blue xuất hiện khả năng hấp thụ những tia rất tím, các tia bức xạ ngăn đề phòng sự lão hóa vấn đề chữa trị các bệnh về da. Ngăn rụng tóc, đảm bảo mang đến tim mạch. Giúp tuần hoàn máu, tuyến nội máu và tuyến đường thượng thận.<br>Tâm xuất hiện an thì mức độ mạnh mới ổn định, khoảng trông mới vươn xa để thực hiện các kế hoạch to lao. [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-mat-ho-vang-12-ly/ vòng tay phong thủy da mat ho vang 12 ly] tay đá obsidian kết hòa hợp với ngọc Dzi blue Tam thị giác là lá bùa hộ phong thủy để giúp đến con người ta thừa nhận ra đc các phương diện yếu hèn không tốt của mình.<br>Với năng khối lượng hoàn hảo nhằm mục đích mang lại 1 chiếc vòng tay trả hảo nhất. Tất Cả sản phẩm đc cung cấp ra tại vì Phong Thuỷ Ngọc An đầy đủ đc tẩy uế rước lại năng lượng, hưởng trọn chế độ bảo hành lên tới 3 năm Thông tin chi máu xin liên hệ: [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-san-ho-12-ly-charm-ty-huu-tai-loc-bac-xi-vang/ vòng da san ho 12 ly charm ty huu tai loc bac xi vang] tay đá Đá mặt trăng cùng với ý nghĩa tiếp thụ và hấp dẫn tình <br>Not much to tell about me I think.<br>I enjoy of finally being a part of this community.<br>I really wish Im useful at all<br>|<br>My name: Gail Mintz<br>Age: 28<br>Country: United States<br>City: Allentown <br>Post code: 18109<br>Address: 941 Lost Creek Road<br>|<br>I am 23 years old and my name is Gail Mintz. I life in Allentown (United States).<br>|<br>I’m Gail from [http://www.wordreference.com/definition/Allentown Allentown] doing my final year engineering in Human Ecology. I did my schooling, secured 81% and hope to find someone with same interests in Petal collecting and pressing.<br>|<br>My hobby is mainly Petal collecting and pressing. Seems boring? Not!<br>I try to learn Turkish in my free time. <br>|<br>My name is Gail (20 years old) and my hobbies are LARPing and Canoeing.<br>|<br>Hello! I am Gail. I smile that I could join to the entire globe. I live in United States, in the south region. I dream to visit the various nations, to obtain acquainted with interesting individuals.<br>|<br>I'm Gail (25) from Allentown, United States. <br>I'm learning Turkish literature at a local high school and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a post office.<br>|<br>Hi! <br>My name is Gail and I'm a 30 years old boy from Allentown.<br>|<br>Hi, everybody! My name is Gail. <br>It is a little about myself: I live in United States, my city of Allentown. <br>It's called often Eastern or cultural capital of PA. I've married 1 years ago.<br>I have two children - a son (Ramona) and the daughter (Britt). We all like Petal collecting and pressing.<br>|<br>Hello! <br>I'm Turkish male ;=). <br>I really like Petal collecting and [http://www.ourmidland.com/search/?q=pressing pressing]!<br>|<br>Hello from United States. I'm glad to came across you. My first name is Gail. <br>I live in a small city called Allentown in south United States.<br>I was also born in Allentown 28 years ago. Married in February 2004. I'm working at the the office.<br>|<br>My name's Gail Mintz but everybody calls me Gail. I'm from United States. I'm studying at the college (3rd year) and I play the Bass Guitar for 5 years. Usually I choose music from the famous films :D. <br>I have two sister. I like Metal detecting, watching TV (The Simpsons) and Cricket.<br>|<br>I'm a 37 years old and study at the college (Human Ecology).<br>In my spare time I teach myself Turkish. I've been twicethere and look forward to go there sometime near future. I like to read, preferably on my ipad. I really love to watch Arrested Development and American Dad as well as documentaries about anything technological. I enjoy Petal collecting and pressing.<br>|<br>I'm Gail and I live in Allentown. <br>I'm interested in Human Ecology, Petal collecting and pressing and Turkish art. I like travelling and reading fantasy.<br>|<br>I'm Gail and I live with my husband and our 2 children in Allentown, in the PA south part. My hobbies are Archery, Exhibition Drill and Chainmail making.<br>|<br>Hello, I'm Gail, a 18 year old from Allentown, United States.<br>My hobbies include (but are not limited to) Antiquing, Antiquing and watching The Simpsons.<br>|<br>Hi there! :) My name is Gail, I'm a student studying Human Ecology from Allentown, United States.<br>|<br>I'm Gail and I live in a seaside city in northern United States, Allentown. I'm 40 and I'm will soon finish my study at Human Ecology.<br>|<br>I am Gail from Allentown. I love to play Bass Guitar. Other hobbies are Petal collecting and pressing.<br>|<br>I am Gail and was born on 2 February 1979. My hobbies are Stamp collecting and Leaf collecting and pressing.<br>|<br>My name is Gail and I am studying Computer Science and Computing and Information Science at Allentown / United States. <br>}
Unix timestamp of change (timestamp)
1606254483