Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Examine individual changes

Abuse Filter navigation (Home | Recent filter changes | Examine past edits | Abuse log)
Jump to navigation Jump to search

This page allows you to examine the variables generated by the Abuse Filter for an individual change, and test it against filters.

Variables generated for this change

VariableValue
Name of the user account (user_name)
DavidEnoch6
Age of the user account (user_age)
6
Page ID (page_id)
0
Page namespace (page_namespace)
2
Page title (without namespace) (page_title)
DavidEnoch6
Full page title (page_prefixedtitle)
User:DavidEnoch6
Action (action)
edit
Edit summary/reason (summary)
Old content model (old_content_model)
New content model (new_content_model)
wikitext
Old page wikitext, before the edit (old_wikitext)
New page wikitext, after the edit (new_wikitext)
Coi NgàY TốT XấU, NgàY đẹP<br>Mọi việc phần nhiều hòa hợp, có triệu chứng cầu tiếp tục khỏi, thế giới mái ấm phần nhiều khỏe khoẻ. H Tuyết Gò [Thìn (07h-09h)]: Cầu tài ko xuất hiện lợi thường bị quả ý, ra đi thường gạp nạn, việc quan tiền nhất thiết nịnh, gặp gỡ ma quỷ cần phải cúng lễ thế hệ qua. H Đại An [Tị (09h-11h)]: Tất Cả sự việc hầu hết đảm bảo chất lượng lành, cầu tài đi hướng Tây Nam Nhà cửa ngõ yên lành. H Tốc Hỷ [Ngọ (11h-13h)]: Tin vui sắp tới, cầu tài đi phía Nam.<br>Giờ Lưu Giữ Niên [Mùi (13h-15h)]: Nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt. Tiếng Xích Khẩu [Thân (15h-17h)]: Hay bào chữa rửa khiến chuyện, đói không cao bắt buộc phòng. Tiếng Đái Các [Dậu (17h-19h)]: Đặc Biệt chất lượng và tốt lành. Tiếng Tuyết Đống [Tuất (19h-21h)]: Cầu tài ko có lợi thường bị trái ý, ra đi hay gạp nạn, việc quan nhất thiết nịnh, gặp ma quỷ phải cúng lễ mới qua. Giờ Đồng Hồ Đại An [Hợi (21h-23h)]: Mọi việc đa số chất lượng đảm bảo lành, cầu tài đi hướng Tây Nam Ngôi Nhà cửa ngõ lặng lành.<br>Buôn bán may mắn mọi hiện tượng đầy đủ như ý.Giờ xuất hành đi theo Lý Thuần PhongGiờ Tốc Hỷ [Tí (23h-01h)]: Tin vui chuẩn bị tới, cầu tài đi [https://www.biggerpockets.com/search?utf8=%E2%9C%93&term=ph%C3%ADa%20Nam phía Nam]. Đi sự việc gặp bóc tách các quan tiền gặp nhiều may mắn, chăn nuôi hầu như thuận, người ta đi có tin về. Giờ Đồng Hồ Giữ Niên [Sửu (01-03h)]: Nghiệp không dễ thành, cầu tài mờ mịt.<br>Tra cứu sim phong thuỷ [https://www.ktvn.com/story/42666653/introduction-about-vietnamese-zodiac-and-astrology-xemngaydepvn xem ngay tot xau] tử vi trong ngày 6/10/2020 thứ 3 của 12 con gần kề bỏ ra tiết hàng đầu [https://www.marketwatch.com/press-release/introduction-about-vietnamese-zodiac-and-astrology-xemngaydepvn-2020-09-22 xem tu vi] tử vi vào ngày 6/10/2020 thứ Ba của 12 cung hoàng đạo chi ngày tiết nhất Luận giải Tử vi tuổi Hợi năm 2021 Tân Sửu cho nam, phái nữ mệnh: Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi Tử vi tháng 10: Rực rỡ, vận may cho tới tấp ngóng hóng những con cái ngay cạnh nào?<br>Kiện cáo nên hoãn lại. Nhân Loại đi nên chống dự phòng bao biện cọ. Giờ Đồng Hồ Xích Khẩu [Dần (03h-05h)]: Hay bao biện cọ gây chuyện, đói không tốt phải phòng. Gi�[http://Www.Msnbc.com/search/%9D%20%C4%90%C3%A1i � Đái] Các [Mão (05h-07h)]: Rất chất lượng đảm bảo lành. Xuất hành bắt gặp may mắn, buôn cung cấp có lợi, phụ nữ giới xuất hiện tin mừng, người ta đi sắp về nhà.<br>Nguyệt Tài: Đảm Bảo Chất Lượng mang đến việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, di chuyển, chuyển giao dịch; Phổ hộ (Hội hộ): Đảm Bảo Chất Lượng tất cả việc, thực hiện phúc, mức giá thú, xuất hành; Bất tương: Tốt cho việc cưới;Ngũ Quỹ: Kỵ xuất hành;<br>Trùng Tang: Kỵ giá thú, an táng, khởi công xây dựng nhà; Chu tước hắc đạo: Kỵ nhập trạch, khai trương; Cô thần: [http://finance.dailyherald.com/dailyherald/news/read/40428123/ xemngaydep] Xấu với giá thành thú;
Unified diff of changes made by edit (edit_diff)
@@ -1,0 +1,1 @@ +Coi NgàY TốT XấU, NgàY đẹP<br>Mọi việc phần nhiều hòa hợp, có triệu chứng cầu tiếp tục khỏi, thế giới mái ấm phần nhiều khỏe khoẻ. H Tuyết Gò [Thìn (07h-09h)]: Cầu tài ko xuất hiện lợi thường bị quả ý, ra đi thường gạp nạn, việc quan tiền nhất thiết nịnh, gặp gỡ ma quỷ cần phải cúng lễ thế hệ qua. H Đại An [Tị (09h-11h)]: Tất Cả sự việc hầu hết đảm bảo chất lượng lành, cầu tài đi hướng Tây Nam Nhà cửa ngõ yên lành. H Tốc Hỷ [Ngọ (11h-13h)]: Tin vui sắp tới, cầu tài đi phía Nam.<br>Giờ Lưu Giữ Niên [Mùi (13h-15h)]: Nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt. Tiếng Xích Khẩu [Thân (15h-17h)]: Hay bào chữa rửa khiến chuyện, đói không cao bắt buộc phòng. Tiếng Đái Các [Dậu (17h-19h)]: Đặc Biệt chất lượng và tốt lành. Tiếng Tuyết Đống [Tuất (19h-21h)]: Cầu tài ko có lợi thường bị trái ý, ra đi hay gạp nạn, việc quan nhất thiết nịnh, gặp ma quỷ phải cúng lễ mới qua. Giờ Đồng Hồ Đại An [Hợi (21h-23h)]: Mọi việc đa số chất lượng đảm bảo lành, cầu tài đi hướng Tây Nam Ngôi Nhà cửa ngõ lặng lành.<br>Buôn bán may mắn mọi hiện tượng đầy đủ như ý.Giờ xuất hành đi theo Lý Thuần PhongGiờ Tốc Hỷ [Tí (23h-01h)]: Tin vui chuẩn bị tới, cầu tài đi [https://www.biggerpockets.com/search?utf8=%E2%9C%93&term=ph%C3%ADa%20Nam phía Nam]. Đi sự việc gặp bóc tách các quan tiền gặp nhiều may mắn, chăn nuôi hầu như thuận, người ta đi có tin về. Giờ Đồng Hồ Giữ Niên [Sửu (01-03h)]: Nghiệp không dễ thành, cầu tài mờ mịt.<br>Tra cứu sim phong thuỷ [https://www.ktvn.com/story/42666653/introduction-about-vietnamese-zodiac-and-astrology-xemngaydepvn xem ngay tot xau] tử vi trong ngày 6/10/2020 thứ 3 của 12 con gần kề bỏ ra tiết hàng đầu [https://www.marketwatch.com/press-release/introduction-about-vietnamese-zodiac-and-astrology-xemngaydepvn-2020-09-22 xem tu vi] tử vi vào ngày 6/10/2020 thứ Ba của 12 cung hoàng đạo chi ngày tiết nhất Luận giải Tử vi tuổi Hợi năm 2021 Tân Sửu cho nam, phái nữ mệnh: Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi Tử vi tháng 10: Rực rỡ, vận may cho tới tấp ngóng hóng những con cái ngay cạnh nào?<br>Kiện cáo nên hoãn lại. Nhân Loại đi nên chống dự phòng bao biện cọ. Giờ Đồng Hồ Xích Khẩu [Dần (03h-05h)]: Hay bao biện cọ gây chuyện, đói không tốt phải phòng. Gi�[http://Www.Msnbc.com/search/%9D%20%C4%90%C3%A1i � Đái] Các [Mão (05h-07h)]: Rất chất lượng đảm bảo lành. Xuất hành bắt gặp may mắn, buôn cung cấp có lợi, phụ nữ giới xuất hiện tin mừng, người ta đi sắp về nhà.<br>Nguyệt Tài: Đảm Bảo Chất Lượng mang đến việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, di chuyển, chuyển giao dịch; Phổ hộ (Hội hộ): Đảm Bảo Chất Lượng tất cả việc, thực hiện phúc, mức giá thú, xuất hành; Bất tương: Tốt cho việc cưới;Ngũ Quỹ: Kỵ xuất hành;<br>Trùng Tang: Kỵ giá thú, an táng, khởi công xây dựng nhà; Chu tước hắc đạo: Kỵ nhập trạch, khai trương; Cô thần: [http://finance.dailyherald.com/dailyherald/news/read/40428123/ xemngaydep] Xấu với giá thành thú;
New page size (new_size)
3607
Old page size (old_size)
0
Lines added in edit (added_lines)
Coi NgàY TốT XấU, NgàY đẹP<br>Mọi việc phần nhiều hòa hợp, có triệu chứng cầu tiếp tục khỏi, thế giới mái ấm phần nhiều khỏe khoẻ. H Tuyết Gò [Thìn (07h-09h)]: Cầu tài ko xuất hiện lợi thường bị quả ý, ra đi thường gạp nạn, việc quan tiền nhất thiết nịnh, gặp gỡ ma quỷ cần phải cúng lễ thế hệ qua. H Đại An [Tị (09h-11h)]: Tất Cả sự việc hầu hết đảm bảo chất lượng lành, cầu tài đi hướng Tây Nam Nhà cửa ngõ yên lành. H Tốc Hỷ [Ngọ (11h-13h)]: Tin vui sắp tới, cầu tài đi phía Nam.<br>Giờ Lưu Giữ Niên [Mùi (13h-15h)]: Nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt. Tiếng Xích Khẩu [Thân (15h-17h)]: Hay bào chữa rửa khiến chuyện, đói không cao bắt buộc phòng. Tiếng Đái Các [Dậu (17h-19h)]: Đặc Biệt chất lượng và tốt lành. Tiếng Tuyết Đống [Tuất (19h-21h)]: Cầu tài ko có lợi thường bị trái ý, ra đi hay gạp nạn, việc quan nhất thiết nịnh, gặp ma quỷ phải cúng lễ mới qua. Giờ Đồng Hồ Đại An [Hợi (21h-23h)]: Mọi việc đa số chất lượng đảm bảo lành, cầu tài đi hướng Tây Nam Ngôi Nhà cửa ngõ lặng lành.<br>Buôn bán may mắn mọi hiện tượng đầy đủ như ý.Giờ xuất hành đi theo Lý Thuần PhongGiờ Tốc Hỷ [Tí (23h-01h)]: Tin vui chuẩn bị tới, cầu tài đi [https://www.biggerpockets.com/search?utf8=%E2%9C%93&term=ph%C3%ADa%20Nam phía Nam]. Đi sự việc gặp bóc tách các quan tiền gặp nhiều may mắn, chăn nuôi hầu như thuận, người ta đi có tin về. Giờ Đồng Hồ Giữ Niên [Sửu (01-03h)]: Nghiệp không dễ thành, cầu tài mờ mịt.<br>Tra cứu sim phong thuỷ [https://www.ktvn.com/story/42666653/introduction-about-vietnamese-zodiac-and-astrology-xemngaydepvn xem ngay tot xau] tử vi trong ngày 6/10/2020 thứ 3 của 12 con gần kề bỏ ra tiết hàng đầu [https://www.marketwatch.com/press-release/introduction-about-vietnamese-zodiac-and-astrology-xemngaydepvn-2020-09-22 xem tu vi] tử vi vào ngày 6/10/2020 thứ Ba của 12 cung hoàng đạo chi ngày tiết nhất Luận giải Tử vi tuổi Hợi năm 2021 Tân Sửu cho nam, phái nữ mệnh: Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi Tử vi tháng 10: Rực rỡ, vận may cho tới tấp ngóng hóng những con cái ngay cạnh nào?<br>Kiện cáo nên hoãn lại. Nhân Loại đi nên chống dự phòng bao biện cọ. Giờ Đồng Hồ Xích Khẩu [Dần (03h-05h)]: Hay bao biện cọ gây chuyện, đói không tốt phải phòng. Gi�[http://Www.Msnbc.com/search/%9D%20%C4%90%C3%A1i � Đái] Các [Mão (05h-07h)]: Rất chất lượng đảm bảo lành. Xuất hành bắt gặp may mắn, buôn cung cấp có lợi, phụ nữ giới xuất hiện tin mừng, người ta đi sắp về nhà.<br>Nguyệt Tài: Đảm Bảo Chất Lượng mang đến việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, di chuyển, chuyển giao dịch; Phổ hộ (Hội hộ): Đảm Bảo Chất Lượng tất cả việc, thực hiện phúc, mức giá thú, xuất hành; Bất tương: Tốt cho việc cưới;Ngũ Quỹ: Kỵ xuất hành;<br>Trùng Tang: Kỵ giá thú, an táng, khởi công xây dựng nhà; Chu tước hắc đạo: Kỵ nhập trạch, khai trương; Cô thần: [http://finance.dailyherald.com/dailyherald/news/read/40428123/ xemngaydep] Xấu với giá thành thú;
Unix timestamp of change (timestamp)
1616293165