Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Examine individual changes

Abuse Filter navigation (Home | Recent filter changes | Examine past edits | Abuse log)
Jump to navigation Jump to search

This page allows you to examine the variables generated by the Abuse Filter for an individual change, and test it against filters.

Variables generated for this change

VariableValue
Edit count of the user (user_editcount)
0
Name of the user account (user_name)
SharylSchenk
Age of the user account (user_age)
2071263
Page ID (page_id)
0
Page namespace (page_namespace)
2
Page title (without namespace) (page_title)
SharylSchenk
Full page title (page_prefixedtitle)
User:SharylSchenk
Action (action)
edit
Edit summary/reason (summary)
Old content model (old_content_model)
New content model (new_content_model)
wikitext
Old page wikitext, before the edit (old_wikitext)
New page wikitext, after the edit (new_wikitext)
ban đang cần tư vấn xây nhà trọn gói Mẫu Biệt Thự 2 Tầng 3 Phòng Ngủ 4 Phòng Tắm 2018: [https://xaydungtrangtrinoithat.com/cong-ty-xay-dung-tai-dak-nong/ công ty xây dựng gia nghĩa] ty xây dựng Nguyên xin giới thiệu mẫu Biệt thự phong cách ngôi nhà hai tầng , sơn bên ngoài với màu sắc kem....... yếu tố quan trọng cho ngôi nhà Mẫu Nhà 2 Tầng 3 Phòng Ngủ Phong Cách Nhiệt Đới: Căn nhà 2 tầng theo phong cách nhiệt đới. Kết hợp với hiện đại và đầy màu sắc. Được trang trí đẹp mắt từng chi tiết. Để khô[http://ms-jd.org/search/results/search&keywords=ng%20l%C3%A3ng/ ng lãng] phí thời gian, Công ty xây dựng Nguyên xin mời các bạn …... công ty chúng tôi chuyên xây nhà đẹp Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Hiện Đại 3 Phòng Ngủ 3 Phòng Tắm: Công ty xây dựng Nguyên xin gỡi đến các bạn mẫu Thiết kế của ngôi nhà 2 tầng cho cảm giác nhẹ nhàng và ấm cúng, không giống như các dự án căn nhà điển hình khác. Mẫu Biệt …….... . Tây Ninh Mẫu Nhà 2 Tầng 3 Phòng Ngủ 3 [http://wideinfo.org/?s=Ph%C3%B2ng%20T%E1%BA%AFm Phòng Tắm] 2018: Công ty xây dựng Nguyên xin giới thiệu đến các bạn ngôi nhà 2 tầng có hình dáng độc đáo, đó là một ngôi nhà 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm với chỗ đỗ xe. Thiết kế nội thất nhấn mạnh …..công ty giá xây dựng
Unified diff of changes made by edit (edit_diff)
@@ -1,0 +1,1 @@ +ban đang cần tư vấn xây nhà trọn gói Mẫu Biệt Thự 2 Tầng 3 Phòng Ngủ 4 Phòng Tắm 2018: [https://xaydungtrangtrinoithat.com/cong-ty-xay-dung-tai-dak-nong/ công ty xây dựng gia nghĩa] ty xây dựng Nguyên xin giới thiệu mẫu Biệt thự phong cách ngôi nhà hai tầng , sơn bên ngoài với màu sắc kem....... yếu tố quan trọng cho ngôi nhà Mẫu Nhà 2 Tầng 3 Phòng Ngủ Phong Cách Nhiệt Đới: Căn nhà 2 tầng theo phong cách nhiệt đới. Kết hợp với hiện đại và đầy màu sắc. Được trang trí đẹp mắt từng chi tiết. Để khô[http://ms-jd.org/search/results/search&keywords=ng%20l%C3%A3ng/ ng lãng] phí thời gian, Công ty xây dựng Nguyên xin mời các bạn …... công ty chúng tôi chuyên xây nhà đẹp Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Hiện Đại 3 Phòng Ngủ 3 Phòng Tắm: Công ty xây dựng Nguyên xin gỡi đến các bạn mẫu Thiết kế của ngôi nhà 2 tầng cho cảm giác nhẹ nhàng và ấm cúng, không giống như các dự án căn nhà điển hình khác. Mẫu Biệt …….... . Tây Ninh Mẫu Nhà 2 Tầng 3 Phòng Ngủ 3 [http://wideinfo.org/?s=Ph%C3%B2ng%20T%E1%BA%AFm Phòng Tắm] 2018: Công ty xây dựng Nguyên xin giới thiệu đến các bạn ngôi nhà 2 tầng có hình dáng độc đáo, đó là một ngôi nhà 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm với chỗ đỗ xe. Thiết kế nội thất nhấn mạnh …..công ty giá xây dựng
New page size (new_size)
1515
Old page size (old_size)
0
Lines added in edit (added_lines)
ban đang cần tư vấn xây nhà trọn gói Mẫu Biệt Thự 2 Tầng 3 Phòng Ngủ 4 Phòng Tắm 2018: [https://xaydungtrangtrinoithat.com/cong-ty-xay-dung-tai-dak-nong/ công ty xây dựng gia nghĩa] ty xây dựng Nguyên xin giới thiệu mẫu Biệt thự phong cách ngôi nhà hai tầng , sơn bên ngoài với màu sắc kem....... yếu tố quan trọng cho ngôi nhà Mẫu Nhà 2 Tầng 3 Phòng Ngủ Phong Cách Nhiệt Đới: Căn nhà 2 tầng theo phong cách nhiệt đới. Kết hợp với hiện đại và đầy màu sắc. Được trang trí đẹp mắt từng chi tiết. Để khô[http://ms-jd.org/search/results/search&keywords=ng%20l%C3%A3ng/ ng lãng] phí thời gian, Công ty xây dựng Nguyên xin mời các bạn …... công ty chúng tôi chuyên xây nhà đẹp Mẫu Biệt Thự 2 Tầng Hiện Đại 3 Phòng Ngủ 3 Phòng Tắm: Công ty xây dựng Nguyên xin gỡi đến các bạn mẫu Thiết kế của ngôi nhà 2 tầng cho cảm giác nhẹ nhàng và ấm cúng, không giống như các dự án căn nhà điển hình khác. Mẫu Biệt …….... . Tây Ninh Mẫu Nhà 2 Tầng 3 Phòng Ngủ 3 [http://wideinfo.org/?s=Ph%C3%B2ng%20T%E1%BA%AFm Phòng Tắm] 2018: Công ty xây dựng Nguyên xin giới thiệu đến các bạn ngôi nhà 2 tầng có hình dáng độc đáo, đó là một ngôi nhà 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm với chỗ đỗ xe. Thiết kế nội thất nhấn mạnh …..công ty giá xây dựng
Unix timestamp of change (timestamp)
1612701681