Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Examine individual changes

Abuse Filter navigation (Home | Recent filter changes | Examine past edits | Abuse log)
Jump to navigation Jump to search

This page allows you to examine the variables generated by the Abuse Filter for an individual change, and test it against filters.

Variables generated for this change

VariableValue
Name of the user account (user_name)
LaurenceMontagu
Age of the user account (user_age)
5
Page ID (page_id)
0
Page namespace (page_namespace)
2
Page title (without namespace) (page_title)
LaurenceMontagu
Full page title (page_prefixedtitle)
User:LaurenceMontagu
Action (action)
edit
Edit summary/reason (summary)
Old content model (old_content_model)
New content model (new_content_model)
wikitext
Old page wikitext, before the edit (old_wikitext)
New page wikitext, after the edit (new_wikitext)
Đứng ĐầU 11 Địa Chỉ Đáp Ứng Vòng Đá Phong Thủy Uy Tín Hàng Đầu Tại Tphcm<br>Vòng tay thạch anh tóc xanh set tỳ hưu bạc bẽo S925 Đem vòng đá thạch anh tóc blue có khả năng hấp thụ các tia cực tím, những tia bức xạ ngăn dự phòng sự lão hóa yếu tố$ chữa trị những bệnh về da. Ngăn rụng tóc, đảm bảo đến tim mạch. Giúp tuần hoàn máu, tuyến đường nội ngày tiết cùng tuyến thượng thận.<br>Tâm có an thì sức khỏe mới ổn định, tầm trông thế hệ vươn xa sở dĩ thực hiện tại các kế hoạch lớn lao. Vòng [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-thach-anh-dau-tay-10-ly/ vong tay phong thuy da thach anh dau tay 10 ly] đá obsidian kết phù hợp cùng với ngọc Dzi xanh 3 mắt là lá bùa hộ mệnh để giúp mang đến con cái nhân dân nhấn ra được các phương diện yếu ớt không đảm bảo của mình.<br>Với năng khối lượng hoàn hảo nhằm mục tiêu mang lại 1 cái [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-aquamarine-mix-charm-bac/ vòng phong thủy da aquamarine mix charm bac] tay trả hảo nhất. Tất Cả sản phẩm được bán ra tại vì Phong Thuỷ Ngọc An phần nhiều được tẩy uế lấy lại năng lượng, hưởng trọn chế độ bảo hành lên tới Ba năm Thông tin bỏ ra huyết xin liên hệ: Vòng tay đá Đá mặt trăng cùng với ý nghĩa tiếp thụ với hấp dẫn tình <br>Got nothing to say about me I think.<br>Lovely to be a part of freedomdefined.org.<br>I really wish I am useful at all<br>|<br>Name: Laurence Montagu<br>My age: 18 years old<br>Country: [http://www.caringbridge.org/search?q=Germany Germany]<br>Home town: Hamburg Nienstedten <br>Post code: 22609<br>Address: Fasanenstrasse 80<br>|<br>My name is Laurence Montagu. I life in Hamburg Nienstedten (Germany).<br>|<br>I am Laurence from Hamburg Nienstedten doing my final year engineering in Philosophy. I did my schooling, secured 73% and hope to find someone with same interests in Parkour.<br>|<br>I like Parkour. <br>I try to learn Italian in my spare time. <br>|<br>My name is Laurence (42 years old) and my hobbies are Computer programming and Worldbuilding.<br>|<br>Hello, dear friend! My name is Laurence. I smile that I can join to the entire world. I live in Germany, in the south region. I dream to go to the various countries, to obtain acquainted with fascinating people.<br>|<br>I'm Laurence (30) from Hamburg Nienstedten, Germany. <br>I'm learning Italian literature at a local college and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a university.<br>|<br>Hi! <br>My name is Laurence and I'm a 22 years old girl from Germany.<br>|<br>Hi, everybody! My name is Laurence. <br>It is a little about myself: I live in Germany, my city of Hamburg Nienstedten. <br>It's called often Eastern or cultural capital of HH. I've married 3 years ago.<br>I have 2 children - a son (Christy) and the daughter (Temeka). We all like Parkour.<br>|<br>Hi, everybody! <br>I'm Italian male :D. <br>I really love Doctor Who!<br>|<br>Hello from Germany. I'm glad to be here. My first name is Laurence. <br>I live in a city called Hamburg Nienstedten in south Germany.<br>I was also born in Hamburg Nienstedten 20 years ago. Married in February year 2003. I'm working at the post office.<br>|<br>My name is Laurence Montagu but everybody calls me Laurence. I'm from Germany. I'm studying at the high school (final year) and I play the Dobro for 3 years. Usually I choose songs from my famous films ;). <br>I have two sister. I like Skateboarding, watching movies and Basketball.<br>|<br>I'm a 36 years old, married and working at the university (Philosophy).<br>In my spare time I'm trying to teach myself Italian. I have been twicethere and look forward to returning sometime in the future. I love to read, preferably on my beloved Kindle. I really love to watch Grey's Anatomy and How I Met Your Mother as well as docus about nature. I enjoy Parkour.<br>|<br>I'm Laurence and I live in Hamburg Nienstedten. <br>I'm interested in Philosophy, Parkour and Italian art. I like to travel and reading fantasy.<br>|<br>I'm Laurence and I live with my husband and our 3 children in Hamburg Nienstedten, in the HH south part. My hobbies are Home Movies, Canoeing and Fishing.<br>|<br>Hello, I'm Laurence, a 29 year old from Hamburg Nienstedten, Germany.<br>My hobbies include (but are not limited to) Auto audiophilia, Homebrewing and watching Doctor Who.<br>|<br>Hi there! :) My name is Laurence, I'm a student studying Philosophy from Hamburg Nienstedten, Germany.<br>|<br>I'm Laurence and I live in a seaside city in northern Germany, Hamburg Nienstedten. I'm 34 and I'm will soon finish my study at Philosophy.<br>|<br>I am Laurence from Hamburg Nienstedten. I am learning to play the Dobro. Other hobbies are Parkour.<br>|<br>I am Laurence and was born on 20 February 1985. My hobbies are Woodworking and Chainmail making.<br>|<br>My name is Laurence and I am studying Biochemistry and International Relations at Hamburg Nienstedten / Germany. <br>}
Unified diff of changes made by edit (edit_diff)
@@ -1,0 +1,1 @@ +Đứng ĐầU 11 Địa Chỉ Đáp Ứng Vòng Đá Phong Thủy Uy Tín Hàng Đầu Tại Tphcm<br>Vòng tay thạch anh tóc xanh set tỳ hưu bạc bẽo S925 Đem vòng đá thạch anh tóc blue có khả năng hấp thụ các tia cực tím, những tia bức xạ ngăn dự phòng sự lão hóa yếu tố$ chữa trị những bệnh về da. Ngăn rụng tóc, đảm bảo đến tim mạch. Giúp tuần hoàn máu, tuyến đường nội ngày tiết cùng tuyến thượng thận.<br>Tâm có an thì sức khỏe mới ổn định, tầm trông thế hệ vươn xa sở dĩ thực hiện tại các kế hoạch lớn lao. Vòng [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-thach-anh-dau-tay-10-ly/ vong tay phong thuy da thach anh dau tay 10 ly] đá obsidian kết phù hợp cùng với ngọc Dzi xanh 3 mắt là lá bùa hộ mệnh để giúp mang đến con cái nhân dân nhấn ra được các phương diện yếu ớt không đảm bảo của mình.<br>Với năng khối lượng hoàn hảo nhằm mục tiêu mang lại 1 cái [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-aquamarine-mix-charm-bac/ vòng phong thủy da aquamarine mix charm bac] tay trả hảo nhất. Tất Cả sản phẩm được bán ra tại vì Phong Thuỷ Ngọc An phần nhiều được tẩy uế lấy lại năng lượng, hưởng trọn chế độ bảo hành lên tới Ba năm Thông tin bỏ ra huyết xin liên hệ: Vòng tay đá Đá mặt trăng cùng với ý nghĩa tiếp thụ với hấp dẫn tình <br>Got nothing to say about me I think.<br>Lovely to be a part of freedomdefined.org.<br>I really wish I am useful at all<br>|<br>Name: Laurence Montagu<br>My age: 18 years old<br>Country: [http://www.caringbridge.org/search?q=Germany Germany]<br>Home town: Hamburg Nienstedten <br>Post code: 22609<br>Address: Fasanenstrasse 80<br>|<br>My name is Laurence Montagu. I life in Hamburg Nienstedten (Germany).<br>|<br>I am Laurence from Hamburg Nienstedten doing my final year engineering in Philosophy. I did my schooling, secured 73% and hope to find someone with same interests in Parkour.<br>|<br>I like Parkour. <br>I try to learn Italian in my spare time. <br>|<br>My name is Laurence (42 years old) and my hobbies are Computer programming and Worldbuilding.<br>|<br>Hello, dear friend! My name is Laurence. I smile that I can join to the entire world. I live in Germany, in the south region. I dream to go to the various countries, to obtain acquainted with fascinating people.<br>|<br>I'm Laurence (30) from Hamburg Nienstedten, Germany. <br>I'm learning Italian literature at a local college and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a university.<br>|<br>Hi! <br>My name is Laurence and I'm a 22 years old girl from Germany.<br>|<br>Hi, everybody! My name is Laurence. <br>It is a little about myself: I live in Germany, my city of Hamburg Nienstedten. <br>It's called often Eastern or cultural capital of HH. I've married 3 years ago.<br>I have 2 children - a son (Christy) and the daughter (Temeka). We all like Parkour.<br>|<br>Hi, everybody! <br>I'm Italian male :D. <br>I really love Doctor Who!<br>|<br>Hello from Germany. I'm glad to be here. My first name is Laurence. <br>I live in a city called Hamburg Nienstedten in south Germany.<br>I was also born in Hamburg Nienstedten 20 years ago. Married in February year 2003. I'm working at the post office.<br>|<br>My name is Laurence Montagu but everybody calls me Laurence. I'm from Germany. I'm studying at the high school (final year) and I play the Dobro for 3 years. Usually I choose songs from my famous films ;). <br>I have two sister. I like Skateboarding, watching movies and Basketball.<br>|<br>I'm a 36 years old, married and working at the university (Philosophy).<br>In my spare time I'm trying to teach myself Italian. I have been twicethere and look forward to returning sometime in the future. I love to read, preferably on my beloved Kindle. I really love to watch Grey's Anatomy and How I Met Your Mother as well as docus about nature. I enjoy Parkour.<br>|<br>I'm Laurence and I live in Hamburg Nienstedten. <br>I'm interested in Philosophy, Parkour and Italian art. I like to travel and reading fantasy.<br>|<br>I'm Laurence and I live with my husband and our 3 children in Hamburg Nienstedten, in the HH south part. My hobbies are Home Movies, Canoeing and Fishing.<br>|<br>Hello, I'm Laurence, a 29 year old from Hamburg Nienstedten, Germany.<br>My hobbies include (but are not limited to) Auto audiophilia, Homebrewing and watching Doctor Who.<br>|<br>Hi there! :) My name is Laurence, I'm a student studying Philosophy from Hamburg Nienstedten, Germany.<br>|<br>I'm Laurence and I live in a seaside city in northern Germany, Hamburg Nienstedten. I'm 34 and I'm will soon finish my study at Philosophy.<br>|<br>I am Laurence from Hamburg Nienstedten. I am learning to play the Dobro. Other hobbies are Parkour.<br>|<br>I am Laurence and was born on 20 February 1985. My hobbies are Woodworking and Chainmail making.<br>|<br>My name is Laurence and I am studying Biochemistry and International Relations at Hamburg Nienstedten / Germany. <br>}
New page size (new_size)
5195
Old page size (old_size)
0
Lines added in edit (added_lines)
Đứng ĐầU 11 Địa Chỉ Đáp Ứng Vòng Đá Phong Thủy Uy Tín Hàng Đầu Tại Tphcm<br>Vòng tay thạch anh tóc xanh set tỳ hưu bạc bẽo S925 Đem vòng đá thạch anh tóc blue có khả năng hấp thụ các tia cực tím, những tia bức xạ ngăn dự phòng sự lão hóa yếu tố$ chữa trị những bệnh về da. Ngăn rụng tóc, đảm bảo đến tim mạch. Giúp tuần hoàn máu, tuyến đường nội ngày tiết cùng tuyến thượng thận.<br>Tâm có an thì sức khỏe mới ổn định, tầm trông thế hệ vươn xa sở dĩ thực hiện tại các kế hoạch lớn lao. Vòng [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-thach-anh-dau-tay-10-ly/ vong tay phong thuy da thach anh dau tay 10 ly] đá obsidian kết phù hợp cùng với ngọc Dzi xanh 3 mắt là lá bùa hộ mệnh để giúp mang đến con cái nhân dân nhấn ra được các phương diện yếu ớt không đảm bảo của mình.<br>Với năng khối lượng hoàn hảo nhằm mục tiêu mang lại 1 cái [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-aquamarine-mix-charm-bac/ vòng phong thủy da aquamarine mix charm bac] tay trả hảo nhất. Tất Cả sản phẩm được bán ra tại vì Phong Thuỷ Ngọc An phần nhiều được tẩy uế lấy lại năng lượng, hưởng trọn chế độ bảo hành lên tới Ba năm Thông tin bỏ ra huyết xin liên hệ: Vòng tay đá Đá mặt trăng cùng với ý nghĩa tiếp thụ với hấp dẫn tình <br>Got nothing to say about me I think.<br>Lovely to be a part of freedomdefined.org.<br>I really wish I am useful at all<br>|<br>Name: Laurence Montagu<br>My age: 18 years old<br>Country: [http://www.caringbridge.org/search?q=Germany Germany]<br>Home town: Hamburg Nienstedten <br>Post code: 22609<br>Address: Fasanenstrasse 80<br>|<br>My name is Laurence Montagu. I life in Hamburg Nienstedten (Germany).<br>|<br>I am Laurence from Hamburg Nienstedten doing my final year engineering in Philosophy. I did my schooling, secured 73% and hope to find someone with same interests in Parkour.<br>|<br>I like Parkour. <br>I try to learn Italian in my spare time. <br>|<br>My name is Laurence (42 years old) and my hobbies are Computer programming and Worldbuilding.<br>|<br>Hello, dear friend! My name is Laurence. I smile that I can join to the entire world. I live in Germany, in the south region. I dream to go to the various countries, to obtain acquainted with fascinating people.<br>|<br>I'm Laurence (30) from Hamburg Nienstedten, Germany. <br>I'm learning Italian literature at a local college and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a university.<br>|<br>Hi! <br>My name is Laurence and I'm a 22 years old girl from Germany.<br>|<br>Hi, everybody! My name is Laurence. <br>It is a little about myself: I live in Germany, my city of Hamburg Nienstedten. <br>It's called often Eastern or cultural capital of HH. I've married 3 years ago.<br>I have 2 children - a son (Christy) and the daughter (Temeka). We all like Parkour.<br>|<br>Hi, everybody! <br>I'm Italian male :D. <br>I really love Doctor Who!<br>|<br>Hello from Germany. I'm glad to be here. My first name is Laurence. <br>I live in a city called Hamburg Nienstedten in south Germany.<br>I was also born in Hamburg Nienstedten 20 years ago. Married in February year 2003. I'm working at the post office.<br>|<br>My name is Laurence Montagu but everybody calls me Laurence. I'm from Germany. I'm studying at the high school (final year) and I play the Dobro for 3 years. Usually I choose songs from my famous films ;). <br>I have two sister. I like Skateboarding, watching movies and Basketball.<br>|<br>I'm a 36 years old, married and working at the university (Philosophy).<br>In my spare time I'm trying to teach myself Italian. I have been twicethere and look forward to returning sometime in the future. I love to read, preferably on my beloved Kindle. I really love to watch Grey's Anatomy and How I Met Your Mother as well as docus about nature. I enjoy Parkour.<br>|<br>I'm Laurence and I live in Hamburg Nienstedten. <br>I'm interested in Philosophy, Parkour and Italian art. I like to travel and reading fantasy.<br>|<br>I'm Laurence and I live with my husband and our 3 children in Hamburg Nienstedten, in the HH south part. My hobbies are Home Movies, Canoeing and Fishing.<br>|<br>Hello, I'm Laurence, a 29 year old from Hamburg Nienstedten, Germany.<br>My hobbies include (but are not limited to) Auto audiophilia, Homebrewing and watching Doctor Who.<br>|<br>Hi there! :) My name is Laurence, I'm a student studying Philosophy from Hamburg Nienstedten, Germany.<br>|<br>I'm Laurence and I live in a seaside city in northern Germany, Hamburg Nienstedten. I'm 34 and I'm will soon finish my study at Philosophy.<br>|<br>I am Laurence from Hamburg Nienstedten. I am learning to play the Dobro. Other hobbies are Parkour.<br>|<br>I am Laurence and was born on 20 February 1985. My hobbies are Woodworking and Chainmail making.<br>|<br>My name is Laurence and I am studying Biochemistry and International Relations at Hamburg Nienstedten / Germany. <br>}
Unix timestamp of change (timestamp)
1606293907