Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Editing Definition/Hu

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
 
{{definition-langs}}
 
{{definition-langs}}
  
{{divbox|gray|Stabil változat|Ez a definíció '''1.0'''-s stabil változata. Az újabb változatai magasabb verziószámot fognak kapni. A legfrissebb, folyamatosan változó (angol nyelvű) verzió megtalálható és szerkeszthető a [[Definition/Unstable]] lapon. További információkért lásd az [[authoring process]] lapot; ha segíteni akarsz a fordításban, lásd a [[translations]] lapot.}}
+
{{divbox|gray|Stabil változat|Ez a definíció '''1.0'''-s stabil változata. Az újabb változatai magasabb verziószámot fognak kapni. A legfrissebb, folyamatosan változó (angol nyelvű) verzió megtalálható és szerkeszthető a [[Definition/Unstable]] lapon. További (angol nyelvű) információkért lásd az [[authoring process]] lapot; ha segíteni akarsz a fordításban, lásd a [[translations]] lapot.}}
  
 
== Összegzés ==
 
== Összegzés ==
Line 27: Line 27:
 
Fontos, hogy minden magát szabadnak mondó mű valóban garantálja a fenti szabadságokat, és azokkal a gyakorlatban is kockázat nélkül élni lehessen. Ezért a következőkben pontosan definiáljuk, mit értünk szabadság alatt egy licenc vagy egy mű esetén.
 
Fontos, hogy minden magát szabadnak mondó mű valóban garantálja a fenti szabadságokat, és azokkal a gyakorlatban is kockázat nélkül élni lehessen. Ezért a következőkben pontosan definiáljuk, mit értünk szabadság alatt egy licenc vagy egy mű esetén.
  
== Szabad kulturális művek megjelölése ==
+
== Identifying Free Cultural Works ==
  
Ez ''a szabad kulturális művek definíciója'' , és
 
 
This is the ''Definition of Free Cultural Works'', and when describing your work, we encourage you to make reference to this definition, as in, "This is a freely licensed work, as explained in the ''Definition of Free Cultural Works''."  If you do not like the term "Free Cultural Work," you can use the generic term "Free Content," or refer instead to one of the [[Existing Movements|existing movements]] that express similar freedoms in more specific contexts. We also encourage you to use the [[logos and buttons|Free Cultural Works logos and buttons]], which are in the public domain.
 
This is the ''Definition of Free Cultural Works'', and when describing your work, we encourage you to make reference to this definition, as in, "This is a freely licensed work, as explained in the ''Definition of Free Cultural Works''."  If you do not like the term "Free Cultural Work," you can use the generic term "Free Content," or refer instead to one of the [[Existing Movements|existing movements]] that express similar freedoms in more specific contexts. We also encourage you to use the [[logos and buttons|Free Cultural Works logos and buttons]], which are in the public domain.
  
Line 36: Line 35:
 
We discourage you to use other terms to identify Free Cultural Works which do not convey a clear definition of freedom, such as "Open Content" and "Open Access." These terms are often used to refer to content which is available under "less restrictive" terms than those of existing copyright laws, or even for works that are just "available on the Web".
 
We discourage you to use other terms to identify Free Cultural Works which do not convey a clear definition of freedom, such as "Open Content" and "Open Access." These terms are often used to refer to content which is available under "less restrictive" terms than those of existing copyright laws, or even for works that are just "available on the Web".
  
== Szabad kulturális licencek definíciója ==
+
== Defining Free Culture Licenses ==
  
A licencek olyan jogi eszközök, amik révén a jogok tulajdonosa átruházhatja jogai egy részét másokra. Egy szabad kulturális licenc senkinek a jogait nem csorbítja – a mű felhasználói szabadon dönthetnek, hogy elfogadják-e, és ha elfogadják, akkor olyan szabadságokat nyújt, amiket a szerzői jog önmagában nem biztosít. A licenc elfogadása sohasem korlátozza a szerzői jogban meglévő mentességeket.
+
Licenses are legal instruments through which the owner of certain legal rights may transfer these rights to third parties. Free Culture Licenses do not take any rights away -- they are always optional to accept, and if accepted, they grant freedoms which copyright law alone does not provide. When accepted, they never limit or reduce existing exemptions in copyright laws.
  
 
=== Essential freedoms ===
 
=== Essential freedoms ===
Line 49: Line 48:
 
* '''The freedom to distribute derivative works:''' In order to give everyone the ability to improve upon a work, the license must not limit the freedom to distribute a modified version (or, for physical works, a work somehow derived from the original),  regardless of the intent and purpose of such modifications. However, some restrictions may be applied to protect these essential freedoms or the attribution of authors (see below).
 
* '''The freedom to distribute derivative works:''' In order to give everyone the ability to improve upon a work, the license must not limit the freedom to distribute a modified version (or, for physical works, a work somehow derived from the original),  regardless of the intent and purpose of such modifications. However, some restrictions may be applied to protect these essential freedoms or the attribution of authors (see below).
  
=== Megengedhető korlátozások ===
+
=== Permissible restrictions ===
  
A felhasználás és terjesztés egyes korlátozásai nem csorbítják az alapvető szabadságokat. Ilyen például a szerző megnevezése, a szimmetrikus kollaboráció („copyleft”), és az alapvető szabadságok védelmét szolgáló korlátozások. Ezek [[permissible restrictions|megengedhető korlátozások]]nak számítanak.
+
Not all restrictions on the use or distribution of works impede essential freedoms. In particular, requirements for attribution, for symmetric collaboration (i.e., "copyleft"), and for the protection of essential freedom are considered [[permissible restrictions]].
  
 
== Defining Free Cultural Works ==
 
== Defining Free Cultural Works ==
Line 64: Line 63:
 
In other words, whenever the user of a work cannot legally or practically exercise his or her basic freedoms, the work cannot be considered and should not be called "free."
 
In other words, whenever the user of a work cannot legally or practically exercise his or her basic freedoms, the work cannot be considered and should not be called "free."
  
== További információk (angol nyelven) ==
+
== Further reading ==
  
* A [[Licenses]] oldal tárgyalja a különféle licenceket, és hogy melyikük felel meg ennek a definíciónak.
+
* See [[Licenses]] for discussion of individual licenses, and whether they meet this definition or not.
* A [[History]] oldalon találod a definíció hátterét és a köszönetnyilvánításokat.
+
* See [[History]] for acknowledgments and background on this definition.
* A [[FAQ]] megválaszolja a leggyakoribb kérdéseket.
+
* See the [[FAQ]] for some questions and answers.
* A [[Portal:Index]] listázza a különböző típusú szabad kulturális művekkel foglalkozó lapokat.
+
* See [[Portal:Index]] for topic-specific pages about free cultural works.
  
== Verziószámok ==
+
== Versioning ==
  
A definíció új verziót rögtön közzétesszük, amint kialakul a konszenzus (akár közvetlenül, akár szavazás révén, az [[authoring process]] oldalon írtak szerint) a javasolt változtatásokról. A kezdeti vázlatok sorszáma 0.x , a főbb változtatoké 1., 2.x ..., a kisebb változatoké x.1, x.2 ... Az azonos főbb változathoz tartozó kisebb változatok közötti eltéréseknek nincs hatása arra, hogy mely licencekre illik rá ez a definíció, és melyekre nem.
+
New versions of this definition shall be released as soon as a consensus (achieved directly or through a vote, as per the [[authoring process]]) has developed around suggested changes. Numbering shall be 0.x for initial draft releases, 1.x, 2.x .. for major releases, x.1, x.2 .. for minor releases. A minor release is made when the text is modified in ways which do not have an impact on the scope of existing or hypothetical licenses covered by this definition.
 +
 
 +
__NOTOC__
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Please note that all contributions to Definition of Free Cultural Works are considered to be released under the Attribution 2.5 (see Definition of Free Cultural Works:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Cancel Editing help (opens in new window)

Templates used on this page: