Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Editing Definition/Hu

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 3: Line 3:
 
{{divbox|gray|Stabil változat|Ez a definíció '''1.0'''-s stabil változata. Az újabb változatai magasabb verziószámot fognak kapni. A legfrissebb, folyamatosan változó (angol nyelvű) verzió megtalálható és szerkeszthető a [[Definition/Unstable]] lapon. További információkért lásd az [[authoring process]] lapot; ha segíteni akarsz a fordításban, lásd a [[translations]] lapot.}}
 
{{divbox|gray|Stabil változat|Ez a definíció '''1.0'''-s stabil változata. Az újabb változatai magasabb verziószámot fognak kapni. A legfrissebb, folyamatosan változó (angol nyelvű) verzió megtalálható és szerkeszthető a [[Definition/Unstable]] lapon. További információkért lásd az [[authoring process]] lapot; ha segíteni akarsz a fordításban, lásd a [[translations]] lapot.}}
  
== Összegzés ==
+
[[File:dezso.jpg]]== Összegzés ==
  
 
Ez a dokumentum a „szabad kulturális műveket” olyan művekként határozza meg, amik bárki által, bármilyen cél érdekében szabadon tanulmányozhatóak, felhasználhatóak, másolhatóak és módosíthatóak. Meghatároz néhány olyan elfogadható korlátozást is, amik tiszteletben tartják vagy éppen segítenek megvédni ezeket az alapvető szabadságokat. A definíció különbséget tesz a ''szabad művek'' és a szabad művek szabadságának jogi úton való védelmére szolgáló ''[[licenses|szabad licencek]]'' között. A definíció maga ''nem'' licenc, hanem egy eszköz annak megállapítására, hogy egy mű vagy licenc szabadnak tekinthető-e.
 
Ez a dokumentum a „szabad kulturális műveket” olyan művekként határozza meg, amik bárki által, bármilyen cél érdekében szabadon tanulmányozhatóak, felhasználhatóak, másolhatóak és módosíthatóak. Meghatároz néhány olyan elfogadható korlátozást is, amik tiszteletben tartják vagy éppen segítenek megvédni ezeket az alapvető szabadságokat. A definíció különbséget tesz a ''szabad művek'' és a szabad művek szabadságának jogi úton való védelmére szolgáló ''[[licenses|szabad licencek]]'' között. A definíció maga ''nem'' licenc, hanem egy eszköz annak megállapítására, hogy egy mű vagy licenc szabadnak tekinthető-e.

Please note that all contributions to Definition of Free Cultural Works are considered to be released under the Attribution 2.5 (see Definition of Free Cultural Works:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Cancel Editing help (opens in new window)

Templates used on this page: